12132017Sze
Frissítve2017 okt. 09, H

slot

Koszter Edit

Kedves GNM- es Barátaim és a GNM iránt érdeklődő Olvasók!

Engedjétek meg, hogy legelőször is bemutatkozzak: Koszter Edit vagyok, családommal a Balatonnál élünk, 37 éve tanárként dolgozom. Életvidám, pozitív szemléletű embernek tartom magam, annak ellenére, hogy életem folyamán számtalan konfliktust kellett megélnem mind a magánéletben, mind a munkahelyemen. Sokszor éreztem ezek lélek- és egészségromboló hatásait.
Így az utóbbi tíz évben érdeklődésem középpontjába kerültek a különböző stressz-illetve konfliktusok feloldásával foglalkozó alternatív irányzatok.
Budapesten a Transzperszonális Pszichológia és Légzés Intézetben tanultam néhány évig és szereztem TREX- terapeuta , majd légzés tréner oklevelet, megismerkedtem az NLP-vel, hipnózissal, belső utazással. Szerettem volna „segítőként” kamatoztatni az itt megszerzett ismereteket, de éreztem, hogy valami hiányzik még ahhoz, hogy felelősségteljesen segítsem a hozzám fordulókat. Ezt a „valamit” 4 évvel ezelőtt találtam meg a GNM által, s ettől kezdve  minden szabadidőmet e tudomány elsajátításának szentelem.
Tanulmányaimat a szervatlasszal kezdtem, melyet 2008 tavaszán vásároltam meg Barnai Robertotól és beszereztem minden hozzáférhető hanganyagot és könyvet. Nagy lelkesedéssel tanultam, majd két évvel később, már némi tudással a birtokomban elvégeztem Roberto tanfolyamát.
Néhány hónap múlva megdöbbenéssel szemléltem a bekövetkezett változásokat!
Szomorúan olvastam a különböző nyilatkozatokat, s elkeseredetten vártam a további fejleményeket.
Úgy gondolom, hogy nem vagyok abban a helyzetben, hogy bárkit is bármiért elítéljek, vagy igazat adjak! Pláne nem Dr Hamert, akire kis idővel ezelőtt még mindannyian , mint az emberiség nagy „megmentőjére” tekintettek és sokan tekintünk ma is .
Az azért elgondolkodtatott és egyben szomorúvá is tett, hogy miért változott meg sokakban a róla kialakult vélemény, amit még kis idővel azelőtt elfogadtak, az miért vált hirtelen elfogadhatatlanná.
Véleményem szerint mindenkit a tettei minősítenek és a lelkiismeretével neki kell elszámolnia.
Nekem a további ismeretszerzéshez szükségem van Dr Hamer és tanítványai tudására és munkájára, s ehhez a Hamer doktor által megalkotott Tudományos Táblázat nagy segítséget  nyújt.
Sok kritika éri manapság ezt a munkát, de amivel több ismeretet ad, az nemigen olvasható!
Őszintén kívánom, hogy a továbbiakban minden GNM iránt elkötelezett ember számára az ismeretszerzés és annak átadása legyen a legfőbb feladata és nem az egymással való „csatározás”, mert ez nagyon rossz fényt vet ránk és elbizonytalanítja az érdeklődőket!
Magyarország lakossága sajnos folyamatosan csökken, sok millió embernek lenne egyre égetőbb szüksége a GNM-re. Miért ne lehetne két iskola egymás mellett? Ki a Dr Hamer és az általa megalkotott Tudományos Táblázat ismereteit, ki más utat kínál a tanulni vágyóknak. Mindenkinek jogában áll eldönteni, hogy melyik utat választja.
Hiszem azt, hogy mindannyiunk legnagyobb kincse az egészsége, ami a mai rohanó, egyre több egzisztenciális problémát magával hordozó világunkban nagy veszélynek van kitéve.
S végezetül, hogy mit adott nekem az eltelt négy év ?- egy betegség-félelem nélküli, még optimistább életet, mert tudom, hogy az egészségem a saját kezemben van, s ha ér is konfliktus, annak mielőbbi feloldásával a gyógyulás sem marad el.
Tanárként mi más lehetne a célom, mint ennek a tudásnak a folyamatos fejlesztése és átadása.

Üdvözlettel: Koszter Edit

2012-02-04

Illés Kata

Kedves GNM iránt érdeklődők!

 

Magyarország kivételes, kiválasztott helyzetben van. A Germán Gyógytudományt közvetlenül Dr. med. Mag. theol. Ryke Geerd Hamertől tanulhatjuk, élvezve segítségét, támogatását. Ezt a lehetőséget mindenekfelett óvni, őrizni kell, véletlenül sem támadni vagy annak hitelességét megkérdőjelezni, ezzel megbántva azokat az embereket, akik szívvel lélekkel, sok-sok munkával mindenféle ellenszolgáltatás nélkül azért dolgoznak, hogy a világon elsőként minél több információ jusson el hozzánk, magyar emberekhez.

Amikor 2010-ben először kezembe kerültek az első GNM-es írások testem-lelkem megremegett és mindmáig ezt érzem, amikor a kezembe veszem a Tudományos Táblázatot. Érzem a súlyát, felelősségét, bölcsességét, szakrális voltát és mindemellett oltja tudásszomjam.

Ebben az időszakban vált ketté a magyarországi GNM-es csapat. Igazán sajnálom, hogy ez történt, de nekem nem volt kérdés, hogy merre induljak. Személyesen ismerem Kelemen Julit és Gyurit, akik az első pillanattól kezdve baráti kedvességgel, nyitottsággal fogadtak. Szívem érzi, milyen jó kezekben van itt Magyarországon az első dr. Hamer által támogatott most induló Germán Gyógytudomány oktatási központ. Később ez minta lehet az egész világ számára. Ott a Pilisben méltó helyen indul az új irány, ami bevonzza majd a nyitott, tanulni vágyó orvosokat, laikusokat, hogy tovább bővíthessük tudásunkat. Mindenkinek van lehetősége itt tanulni.

Dr. Hamer a ma élő legnagyobb géniusz. Munkássága és életműve egyedülálló. Az a tény, hogy kutatásait szinte ellehetetlenítik és ma is száműzetésben él hatalmas szomorúságot jelent nekem, mint sokunknak. Hiszem, hogy hamarosan vége lesz ennek a rémálomnak és az új világban az ő tudománya alapozza meg majd a gyógyítás módját, ahogy annak ma is lennie kellene.

A vas korszakában is lehetőségünk van a Pilis szívében tanulni, meríteni az igaz forrásból - minden túlzás nélkül, kiválasztottnak érzem magam - és ebben az egészben az a csodálatos, hogy mindenki azzá válhat. Erre kell ráérezni és egyesítve erőinket azon dolgozni, hogy segíthessük Juliék munkáját.

Nagyon várom az idei tanulási lehetőségeket is, elsősorban Helmut Pilhar második magyarországi szemináriumát, ahol remélem, egyre többen leszünk tanulni vágyók, akik még egészségesen megtanulhatjuk testünk-lelkünk működését és ebben a szemléletben nevelhetjük gyermekeinket. Tavaly, a Csákvári Eszter által tartott konferencián alkalmunk volt dr. Hamert, élőben skype-on szájtátva hallgatni.

Adjon Isten erőt és egészséget Juli és Gyuri önzetlen munkátokhoz, hogy dr. Hamer személyéhez méltóan, tisztán közvetíthessétek korszakalkotó felfedezéseit a jövőben is.
Mert, Hamer doktor gondolatával zárva soraimat:
„ A Germán Gyógytudomány át fog törni, amikor nyílnak a krókuszok.”

Budapest, 2012. 02. 26.

Szívvel , szeretettel:
Illés Kata

Boldogh Erzsébet

Abban a kitüntetett szerencsében volt részem, hogy végighallgathattam Csákvári Eszter előadásait a Szakrális Orvostudomány tanfolyami keretei között. Eszter előadói rátermettségéről, a téma iránti elkötelezettségéről, a szakmai anyag alapos ismeretéről, az egészségügyben való jártasságáról és Dr. Hamer iránti mély tiszteletéről bárki meggy?z?dhetett, aki jelenlétével megtisztelte.
           Lehengerlő tárgyi felkészültséggel négy napon át ontotta az életszerű példákat a könnyebb megértés érdekében, amit az anyag tömörsége és száraz szakmaisága alaposan indokolt. Mindezt napi nyolc órán át, végigállva, jegyzet nélkül, töretlen lendülettel és derűvel,  kérdésekre "röptiben" válaszolva, a vegyes felkészültségű hallgatóság figyelmét végig lekötve.
           Izgalmasan és színesen közvetítette a Dr. Hamer kutatási anyagából készült tudományos összefüggéseket, mindezt kivetítő és egy rendkívül szemléletes táblázat segítette. Töretlen érdeklődéssel kísértük minden szavát négy napon át. Egy színvonalas, példákkal jól illusztrált, szakmailag korrekt tanfolyami anyagot kaptunk mindannyiunk megelégedésére. Az előadás anyagát igényesen szerkesztett könyv és egy praktikus, összecsukható, a szükséges információhoz gyors hozzáférést segítő táblázat egészítette ki. 
           Dr. Hamer jóváhagyása, szakmai kontrollja, folyamatos kapcsolattartása és bíztatása mellett végzik a rájuk bízott feladatot Csákvári Eszter és társai. Ez a naprakész együttműködés garantálja, hogy a mindenkori friss vizsgálati anyag és minden aktualitása bekerül a tanfolyam anyagába, tekintve, hogy ez egy folyamatos kutatás alatt álló és gazdagodó tudományos munka.
           Ez az élő kapcsolat teszi lehetővé, hogy Dr. Hamer is részesüljön munkája honi gyümölcseiből, amire szakmai száműzöttsége okán különösen rászorul. Együttműködésük tehát szakmai, üzleti és emberi szempontból is kölcsönös, megbízható és korrekt.
           Mindez a tanfolyamon hallottakból vált nyilvánvalóvá, mindenféle befolyás és egyéb erőfeszítés nélkül. Ezért elképedve értesültem, majd olvastam Barnai Roberto provokatív, gáncsoskodó és rosszindulatú rémhíreit. Végtelenül tiszteletlen és etikátlan Dr. Hamerrel szemben, aki nincs abban a helyzetben, hogy megvédje magát a rágalmakkal szemben személyesen, vagy jogi felelősségre vonást követelve. Ráadásul Barnai Roberto saját, hozzáférhető története szerint, laikus, aki az orvostudománnyal főleg betegként találkozott, és éppen ebbéli tapasztalatai terelték alternatívák így Dr. Hamer tanai felé. Aminek elég sokat köszönhet egészségét és karrierjét illetően, hiszen jelenleg is GNM címen terapeutákat képező tanfolyamait hirdeti, elsőként profitálva a módszer népszerűségéből (szakmai forrásától több szempontból függetlenedve).
          Ennek ellenére tanfolyamai, ezoterikus projektjei és lejárató kampánya inkább üzletembert sejtetnek, mint felkészült, tág látókörű gyógyítót.
          Tiszteletlen Csákvári Eszterrel szemben aki Dr. Hamer jóváhagyását élvezve tartja tanfolyamait, és mindazokkal szemben, akik azt végigülték saját szabad akaratukból, többek között orvosok, gyógyítók, de mindenképpen felnőtt emberek saját ítélőképességgel és tudással.
          Már ahhoz is túlpörgetett fantázia kell, hogy elképzeljük, hogyan kombinálhatók, tisztán biológiai összefüggések
 " szervezett rasszista befolyás" -sal. Teljesen életszerűtlen az ötlete, ugyanis a tanfolyami résztvevők összetétele az előadó számára általában ismeretlen, akkor találkoznak először, hogyan lehetne így botrány, hitelvesztés, kompromittálódás nélkül megúszni akár egyetlen alkalmat is? Ilyenekről viszont nem tud Barnai R. 
          Tehát ez olyan " rasszista befolyás" amit az aktuális hallgatóság nem észlel, senki más, csak aki nincs jelen az értesül a " szélsőséges, rasszista, fajgyűlölő" tartalmakról, a jelenlevőknek valahogy elkerüli a figyelmét, vagy mindannyian cinkosok lennének? Felvet még néhány kérdést ez az aknamunka.
           Dr. Hamer 1935-ben született, most 77 éves lehet, a második világháborút kisgyermekként élhette át. Ha olyan elvetemült, hogy nem óvodásként és nem tegnap lett " szélsőséges, rasszista etc. ", akkor az elég feltűnő és köztudott lehetett. De akkor Barnai, aki ezt tudni véli és hirdeti, vajon milyen erkölcsi alapon értékesíti Dr. Hamer szemléletét terjesztő tanait évek óta prosperálva belőle és jelenleg is hirdetve.
           Miért nem határolódik el tőle, ha hisz saját vádjaiban?  Miért keveri bele magát és a gyanútlan jelentkezőket továbbra is ebbe a számára gyanús és aggályos ügybe, ha Dr. Hamert erkölcsileg és szakmailag kikezdhetőnek tartja. Miért csak akkor lett ez hirtelen ennyire zavaró, amikor megjelent a "konkurencia"? Miért kell ehhez a nyilvánosság befolyásolása? Ha elutasítja a nézeteit, ne terjessze, ennyi is elég lenne.
           Ha pedig a cél szentesíti az eszközt amire utal Barnaiék egyik írása miszerint a tan zseniális, az ember elmarasztalható, miért ne lehetne ez Csákvári Eszterék indoka is egyben. Már ha eljátszunk ezzel a képtelen felvetéssel.
           Dr. Hamer elég elszigetelt és kiszolgáltatott helyzetben van ahhoz, hogy büntetlenül megvádolható legyen bármivel, de ahhoz bizonyára így is joga van, hogy eldönthesse miért és kire bízza saját kutatási anyagának terjesztését, Barnai jóváhagyása nélkül is. Milyen alapon lehetne ezt elvitatni Tőle?
          Csákvári Eszter és társai úgy látszik, rendelkeznek azokkal a kritériumokkal szakmai, üzleti, emberi és egyéb szempontból, ami Dr. Hamer számára garanciát jelent.
           Mitől került Barnai R. olyan erkölcsi magaslatra hirtelen, hogy egy ilyen " zseniális " tudóst, aki rendkívül hátrányos körülményei ellenére is végzi munkáját, mindannyiunk érdekében, ilyen alaptalan vádakkal illessen nyilvánosan? Választásait, döntéseit, erkölcsi magatartását megkérdőjelezze, kompromittálva még a vele érintkezőket is, önmagát kivéve?  
           Hogyan került olyan szakmai magaslesre, hogy a Dr. Hamer által elfogadott könyvet és táblázatot lektorálgathassa felkérés nélkül laikusként?
           Dr. Hamer tudományos megközelítése régóta megosztja a szakmát, ez minden újszerű szemlélet sajátja, ez nem őt minősíti, elég egy pillantás a tudománytörténetre. Sok korát meghaladó tudós járt hasonlóképpen pedig "megszállottságuk" és " elmebajuk" gyümölcseit ma szégyentelen természetességgel használjuk. 
          Dr. Hameré is egy úttörő és elutasított megközelítés, éppen akadályoztatása miatt nehezített a tudományos bizonyítékok széleskörű igazolása. 
Barnai R. saját - értékelhetőnek vélt - szakmai meglátásaival miért nem fordul személyesen  Dr. Hamerhez, megvédve a GNM -ként terjesztett saját változatát, vagy bírálva a szerinte érdemtelen rivális kollégákat nyilvános támadások helyett.
          A vádaskodásokból végül is nem derül ki mire alapozódnak. Említ ugyan egy "névtelen publikációt" Csákvári Eszteréknek tulajdonítva. Abszurd! Attól névtelen, hogy nincs gazdája, emiatt bárki mögé képzelhető tetszés szerint, nem? Ez lenne a józan megítélés alapja? Folytathatnánk a költői kérdéseket vég nélkül.
Barnai fölött saját módszere mond ítéletet.
          Egyetlen bizonyítási lehetősége marad a Barnai és kampánya által elbizonytalanodóknak. Tessék beülni Csákvári Eszter előadására és saját hiteles tapasztalatot szerezni.
Ez legalább etikus és felettébb tanulságos választási lehetőség mindazok számára, akikben Barnai R. kétségeket ébresztett Dr. Hamer a világ sok orvosa által bizonyított módszerével és Csákvári Eszterék elkötelezett munkájával szemben.
          Bízzunk abban, hogy ennek a megosztásra, hitelrontásra irányuló mesterségesen gerjesztett kampánynak az lesz a hozadéka, hogy felkelti az érdeklődést Dr. Hamer, a Szakrális Orvostudomány és Csákvári Eszterék tevékenysége iránt azokban is, akik eddig még nem hallottak róla.
          Végül is a negatív reklám is reklám!
Addig is Barnai Roberto figyelmébe ajánlom a mindenkori gyógyítók elhíresült hitvallását :  " Nil nocere " ( Nem ártani ! )

 

Boldogh Erzsébet
( pszichológus ) 

Szabella Zsuzsa

A GNM –el való ismerkedésem története:

 

Hosszú idő óta érzem, hogy a hagyományos orvoslás, illetve a gyógyszer gyártók tülekedése a piacon nem képes azokra az eredményekre, ami a mai fejlett társadalmak tudása és elvárása szerintiek.
 Az egészségügyben eltöltött évtizedek arra a meggyőződésre sarkalltak, hogy keressem azt az utat, ahol jobb eredmények mutatkoznak. Ezen keresgélés közepette találkoztam Dr. Hamer személyes életének történetével, illetve kutatásainak és terápiájának dokumentációival. Ennek az anyagnak a hatására kezdtem keresni a neten itthoni lehetőségeket.
 Baráti ajánlásra találkoztam Csákvári Eszterrel, és azokkal a tiszta szándékú segítőkkel, akik Hamer doktor bizalmát élvezik, a kutatásait, eredményeit és a felmerülő kérdéseket ferdítések, csúsztatások nélkül teszik elérhetővé magyar nyelven. Megalapozott tudással és alázattal adják tovább az ismereteket, melyeket Hamer doktor publikált.
Csákvári Eszterről szuperlatívuszokban beszélt a barátnőm, aki személyesen ismerte őt. Megkerestem én is Esztert (a barátnőm szavai nem túloztak), s lehetőséget kaptam a tanfolyam elvégzésére.
A képzés számomra aláhúzta, amit az emberi gyógyulásról gondolok. Az előadásmód pedig számomra rendkívül élvezetes, érthető és világos volt.
Amit külön kiemelnék, hogy egy-egy egyedi, vagy bonyolultabb témánál addig időztünk, ameddig az szükséges volt.
Ezt az igazán tömény tananyagot talán egész életünk során tanuljuk, hiszen mindig adódik új- és új aspektus, amivel Hamer doktor talán igen, de mi nem találkoztunk még.
Eszter és csapata napi kapcsolata a doktor úrral elősegíti ezen újdonságok megválaszolását, és akinek szükséges, a terápiában való alkalmazását is.
Jól tudom hasznosítani a tanfolyamon megszerzett tudást, a Tudományos táblázat, pedig ha az ember megértette az összefüggéseket ragyogóan és könnyen alkalmazható.
Az előadások hangulata családiasan kedélyes és messzemenően figyelembe veszi az egyes „nebulók” igényeit. Aki valóban a gyógyulás útját keresi magának, vagy embertársai hasznára, hisz az Isteni ajándékban és hisz a szellem és lélek erejében, abban hogy vegyszerek és más segédeszközök nélkül is a legtöbb esetben meggyógyulhat, akkor szívből ajánlom a GNM csapatot Eszterrel, Mikivel, Julival és Gyurkával, valamint azokat a kedves hozzáértő gyógyítókat, segítőket, akik tőlük, vagy a közvetítésükkel tanultak.
Felelősségteljes oktatás folyik, interaktív foglalkozásokon.
Aki egyelőre csak keresgél, vigyáznia kell, mert két külön vonal működik. Az egyik vonal Hamer doktor engedélyével és hozzájárulásával terjeszti a GNM-et, a másik pedig nem élvezi Hamer doktor támogatását.
Ha pedig valaki nem tudja eldönteni ki az igazi, akkor meg kell kérdezni Dr. Hamert.

Szeretettel kívánok sok sikert mindenkinek!

Szabella Zsuzsa

dr. Bányai Ildikó

Kedves Eszter és Miklós!

 

GNM berkekben vannak dolgok, amelyeknek a helyére kell kerülniük. Ennek kapcsán fogant nyílt levelem.
Dr. Bányai Ildikó vagyok, a Zala Megyei Kórház alkalmazásában állok, mint radiológus szakorvos. Több szakon tanítok és vizsgáztatok természetgyógyászokat, évek óta természetes módszerekkel segítem a hozzám fordulók gyógyulását. Német nyelvvizsgám és szakmai gyakorlatom alapján orvosi, természetgyógyászati témában szakfordítói, tolmácsolási feladatokat is vállalok.
Mindezek révén kerültem kapcsolatba a Szakrális Orvostudomány tanfolyamaival, Helmut Pilharral és Csákvári Eszterrel. A dobogókői konferencián volt lehetőségem a skyp révén Ryke Geerd Hamer doktor urat is megismerni, aki ezúton is támogatja Eszter munkáját a Szakrális Orvostudomány magyarországi előadásain.
A GNM Tudományos táblázatának megismerése lehetővé teszi test és lélek kapcsolati rendszerének értelmezését, és ezáltal segíti bármilyen betegség esetében a páciens állapotának javulását. Tökéletesen illeszkedik az alkalmazható szelíd módszerek rendszerébe.
Csákvári Eszterrel közösen szervezett GNM tanfolyamokon a Tudományos táblázat az orvosi – egészségügyi gondolkodásmódba ágyazottan jelenik meg. Mind Hamer doktor tankönyvének magyar fordítása, mind Eszter tanfolyamainak anyaga tartalmilag és orvosi vonatkozásokban is megfelel az eredeti német mű szellemiségének.
Ezért minden fórumon – így ezúton is – javaslom minden érdeklődőnek, hogy Csákvári Eszter Szakrális Orvostudomány tanfolyamát bizalommal látogassák (lehetőségeimhez mérten magam is ezt teszem).
Kedves Eszter és Miklós! Továbbra is számítok együttműködésetekre közös tanfolyamainkon, rendezvényeinken.

Zalaegerszeg, 2012. 02. 02.
Tisztelettel:
dr. Bányai Ildikó radiológus szakorvos, természetgyógyász 

Dr. Regős Éva

Kedves Eszter és Miklós!

Az elmúlt hétvége előadásaihoz szeretnék pár sort visszajelezni Nektek, mert igen nagy élmény volt számomra a két napot végighallgatni.
Abban már jó ideje nem kételkedem, hogy a betegségek kialakulásában a lelki okok játszanak szerepet elsősorban, és hogy mindezt tudományosan is képes volt Hamer doktor bebizonyítani, ez egy csodálatos és nagyszerű eredmény.
A Tudományos táblázat, amely szerint végigvezettél bennünket az előadás során egy nagyon jól áttekinthető, jól felépített, szemléletes és szakmailag helytálló rendszer, azonnal megértettünk belőle mindent. Amit azóta is átnéztem  és utána olvastam, úgy érzem teljesen korrekt és jól használható mind laikusok mind szakemberek számára. Nyilván van, akinek a latin kifejezések gondot jelentenek, de ezeknek is van egy jól érthető és kezelhető külön magyarázata.
A korábbi orvosi szemléletemet kiegészítve ez a rendszer nagyon nagy lehetőséget nyújt a sikeres gyógyításhoz.
Mindenképp ott leszek a következő két napon, nagyon várom a folytatást!
További sok sikert kívánok Nektek!

Szeretettel:

Dr Regős Éva
Homeopátiás orvos
Intenzív-anaesthesiológus szakorvos

dr. Vincze Gábor

Köszönetnyilvánítás!

Kedves Csákvári Eszter!
Hazugságvilágunk egyetlen fájó pontja az igazság!
Egy dr.med.univ. vallomása:
Szerénytelenség nélkül jelenthetem ki, hogy az előadása óta érzem magam olyan orvosnak, aki valaha is képes lehet gyógyítani. Egy egyszerű köszönöm nem elégítené ki azt a hálámat, amit aziránt érzek, hogy előadásával szakmai kíváncsiságom ínyenc módon tálalva elégítette ki egy olyan témában, ami alapjaiban rengeti meg a konvencionális nyugati orvoslás dogmáit. A haladás elévülhetetlen érdeme az általam is művelt orvostudománynak. Sajnálattal vettem tudomásul, hogy csak az irány rossz.
Előzményként emelem ki, hogy nem véletlen, hogy eddig tartogattam 2010. júniusi első találkozásom óta az Ön által interpretált, akkor még Új Germán Medicinához fűződő elfogultságnak imponáló véleményemet. Tekintettel arra, hogy a természetgyógyászat számtalan „csodájával” találkozom napi praxisom során és az általam alapított ÉletMag Gyógyszövetség változatos gyógyítói összetétele kapcsán, fenntartással kezelem mindazt, ami a tapasztalat és a statisztika mindent felülíró szűrőjén nem megy át.
Törvényi háttér nélkül kórházi viszonyok közt nem állt módomban a GNM-et alkalmazni, de a magán orvosi praxisban meglepő tapasztalatokra tettem szert. Száraz, elsajátíthatatlan tényhalmaz helyett, az Ön előadásain a mérnökien precíz és konzekvensen tematikus példák fülemben csengő rigmusait alkalmazva a hasonló esetek feltárásakor, lenyűgöző élmény volt számomra, a szignifikánsan beigazolódni látszó összefüggések megélése. Valami megváltozott bennem és a pacientúrámban annak hatására, hogy az elmúlt közel két évben rendre alkalmazott GNM, csalódások nélküli élménnyé varázsolta a gyógyítást, amire felesküdtem és amiért, éveken át vizsgáról vizsgára harcoltam. Köszönöm!
Köszönöm a szemléletet. „Nem halat kell adni a népnek, hanem meg kell Őket tanítani halászni!” Amíg a „nyugati medicina” el van foglalva a horog tökéletesítésével, addig a nép hálót sző és kifogja a halat a vízből. A mondvacsinált tekintélyek gőgje tükröződik vissza az Önt érő kritikákban. Ahogy Jézust a keresztre juttatták, ma a tehetséget és rátermettséget holmi papírokkal mérve hamis színben tüntetik fel. Kedves Eszter, számomra nem vonható kétségbe szakmai felkészültsége és a Szakrális Orvostudomány oltárára helyezett minden elismerést övező elhívatottsága. Alázattal meghajolok a tudása előtt és elismerő tisztelettel hallgatom a jövőben is az előadásait.
Munkájához kitartást és a szeretet erőterében végzett sikeres érvényesülést kívánok Önnek!
Üdvözlettel: dr. Vincze Gábor
szülész-nőgyógyász szakorvos, ÉletMag Gyógyszövetség elnöke

Fodorné Farkas Brigitta

Kedves Eszter és Miklós!
A januári 2 napos programmal kapcsolatban szeretném a véleményemet megosztani Veletek. Én 3 évvel ezelőtt találkoztam először a GNM-mel, már akkor is felkeltette az érdeklődésemet, ezért részt vettem már akkor egy két napos képzésen, de még nem ismertelek Benneteket. Érdekesnek véltem, de mélyebben nem merültem el benne, mert túl elvontnak tűnt számomra, és amellett úgy éreztem, hogy nagyon nehezen elsajátítható. Eszter megnyerő személyiségének köszönhetem, hogy újra fókuszba került nálam a téma. Az előadása nagyon érthető volt, színes és élvezetes, ritka kivételként, nem volt alatta holtpontom a hosszú nap ellenére. Nagyon sok példa segítette a megértést, és a megjegyzést. Minden megnyilvánulásából az elkötelezettsége áradt. Egyszerűen adta, át a lényeget, olyan érzést keltve ezzel, hogy én is képes vagyok megtanulni, és alkalmazni a módszert. Mindemellett a téma komolysága és tudományossága sem kérdőjeleződött meg. A Tudományos táblázat hihetetlen segítséget ad a mindennapokban. Külön kiemelném még, az időbeosztást. Pontosan kezdődött, pontosan végződött, közben is megfelelő ütemben voltak szünetek, ez számomra nagyon fontos. Türelmetlenül várom a következő két napot!
Köszönet Nektek!
Fodorné Farkas Brigitta egészségfejlesztő terapeuta, magyar népi gyógyász

Jákli Rita

Kedves Eszter és Miklós!

Szeretnék néhány szóval köszönetet mondani Neked/Nektek a Szakrális Orvostudomány alaptanfolyamán megtapasztaltakért.
A kislányom jelenleg diabétesszel van megáldva, az ő gyógyulási folyamatát segítendí mentem el Hozzátok. Megkönnyebbülés, hogy van segítség!
Megértettem a mögötte húzódó konfliktust, és nem mellesleg a többi „betegség” megoldásait, konfliktusait. Ragyogó előadó vagy, teljesen érthetővé tetted számunkra a kissé orvosi alapokat igénylő dolgokat és összefüggéseket is. A Tudományos Táblázat teszi fel erre a koronát, bár többször kell hallanom még az előadást, mert nagy az anyag…. :o))))
A családias hangulat sok ismeretséget is juttatott nekünk, résztvevőknek. :o)))

Még egyszer nagyon köszönöm a munkátokat, remélem még sokáig álltok a rendelkezésünkre!

Az „Én” Békéjével: Jákli Rita (egy, már nem annyira aggódó ANYUKA)

Párizs Erika Ágnes

Összefoglaló a Szakrális Orvostudomány 4 napos képzéséről

Mikor meghallottam, hogy képzés lesz alig vártam, hogy végre ott üljek a hallgatók között. Nem azt kaptam, amire számítottam, annál sokkal jobbat! Még inkább megértettem a testem működését, ami magabiztosabbá tett. Már nem „dőlök be” olyan szövegnek, hogy: „fertőző”, „áttét”, „gyógyíthatatlan” stb.

Nagy mennyiségű anyaggal találkoztam a négy nap alatt, de gondolom, hogy van még tovább is, alig várom. Minden nap fejfájással mentem haza, ami nekem azt jelenti, hogy megtelt a fejem olyan anyaggal, ami számomra szükséges. Ezt a fajta fájdalmat nevezem a szükséges rossznak.

A megérzéseim vezérelnek, ennek hatására mondtam igent a tanfolyamra, és nem csalódtam.
Ami nagyon tetszett, hogy Eszti köznyelvre fordította az orvosi szaknyelvet, melynek hatására az egyszerű laikus ember – aki nem tanult semmilyen orvosi szakmát – is könnyedén megértheti. Példák alátámasztásával még inkább érthetőbbé vált az ismeretanyag. Látszott Esztin, hogy érti amiről beszél, az egész személyiségéből áradt, hogy otthon van a témában. Ez a fajta magabiztosság azt mutatta nekem, hogy kompetens a témában, a hitelességről nem is beszélve. Nyíltan fel merte vállalni, ha egy kérdésre nem tudta a választ, ami nagy bátorságra vall (a mai világban).

Nagyon örülök, hogy igent mondtam a képzésre, mert nagyon is hasznosnak érzem. Ezzel az anyaggal mindenkinek találkoznia kell. Ha lehetséges lenne mindenkinek kötelezővé tenném. Az iskolában is ezt kellene a biológia órán tanítani.

Párizs Erika Ágnes

 

Különprogramok

kulonprogram
A GNM különprogramjai

Esettörténetek »

esettortenet
Tapasztalatok, esettörténetek

Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért.