A Germán politikai dimenziójáról

Részlet a könyvből

Az Új medicina

Könyvének címe: Die lukrativen Lügen der Wissenschaft (A tudomány jövedelmező hazugságai)

 

Politikai dimenzió

Mi köze mindehhez a politikához? Sokkal több, mint amennyire első látásra tűnik. Élesen szemlélve a Germán Gyógytudomány egy első osztályú politikai robbanószer, elsősorban természetesen az egészségügyben. Mivel a Germán Gyógytudomány minden kritikus vizsgálaton kiállja a próbát, előbb vagy utóbb le fogja váltani a nyugati orvostudományt. Mivel a két irányzat sok helyen alapvetően különbözik egymástól, az Új medicinát (Germán Gyógytudományt) nem lehet csak úgy egyszerűen bekebelezni. Tehát nem lehet „csak egy kicsit Germán Gyógytudomány”-t űzni, vagy – vagy. A konzekvenciák egyszerűen lélegzetelállítóak: A gyógyszeripar több, mint 90%-a feleslegessé válna, a kórházak és szanatóriumok egynegyede úgyszintén. Néhányan felteszik majd a kérdést: De mi lesz a munkahelyekkel? Ezen az alapon a koncentrációs lágereket sem szabadott volna bezárni, mert a felügyelők elveszítették állásukat. Semmilyen társaság nem tarthat fenn önös érdekből munkahelyeket, főleg úgy nem, hogy azzal kárt okoznak. Az orvosok kénytelenek lesznek átképezni magukat, különben elveszítik állásukat. Mivel manapság a betegségek többsége a gyógyszereknek és azok „mellékhatásai”-nak köszönhető, sokkal kevesebb lesz a beteg. A társadalombiztosítót szanálják, a befizetések drasztikusan csökkenhetnek. De ez még nem minden. Dr. Hamer ezt írja erről: „Nekünk embereknek nem szabad elfelejtenünk, hogy egyes vallásalapítók vagy szociális reformerek messzemenő kényszerintézkedéseinek hatása alatt állunk, melyeknek azonban csekély köze van a biológiához. Így tehát alig van olyan vallásalapító vagy szociális reformer, akit normális embernek nevezhetnénk. Alapjában véve az emberiséget verte velük a sors. Esetükben nem beszélhetünk bölcsességről, ha bölcsességnek vesszük azt, hogy lehetőleg agyunk előre beprogramozott kódjaival és a pszichénkkel vagy lelkünkkel összhangban kellene élnünk. Számomra az lenne a legbölcsebb, aki foszforbombák, terrortámadások, drezdai támadások (mint ahogyan azt gyermekként átéltem) vagy Hiroshima és Nagasaki ellen intézett atomtámadások helyett megtanítaná nekünk embereknek azt, hogy hogyan élhetnénk a természet adta kódjainkkal összhangban. A gőgös, a világuralom megszerzését célzó mózesi megbízatásunkért ösztöneink és a természet által beültetett kódjaink teljes elvesztésével drágán megfizettünk. Egy vallás azonban, mely nyilvánvalóan a biológiával és az egyetemleges teremtéssel ellentétben áll, nem lehet olyan okos.”

A Germán Gyógytudomány segítségével a páciens, minden állampolgár öntudatosabbá válik. Megérti az összefüggéseket, és többé már nem lesz a félelem és pánik uralta, manipulálható egyén. De épp a szándékosan szított félelem általi manipuláció képezi a jelenlegi hatalomgyakorlás és ellenőrzés rendszerének tartópillérét. Az arrogáns és nagyképű orvosok és professzorok ellehetetlenülnek, mert nem tudnak már elbújni az áltudományos zagyvaság mögé. Ez természetesen a tudomány és a társadalom más területeire is ki fog hatni.

A Germán Gyógytudomány ezenkívül rávilágított arra, hogy a kultúra nélküli civilizációnk mennyire eltávolodott az emberszerű élettől. Alapjában véve mi még mindig a működő, átlátható társadalmi életre, tehát a nagycsaládos életre vagyunk beprogramozva, ugyanúgy, mint a falkában élő állatok. A modern társadalmi rendszer – egyik oldalán a kiscsaládokra történt felaprózódással és a szinglikkel, a másik oldalon a gigantikus, hierarchikus rendszerekkel, mint állam, honvédség, iskolák, templomok, nagyvállalatok stb., – ellentétben áll belső szükségleteinkkel, és így csak a hatalom gyakorlását szolgálja az azokat ellenőrző személyeken keresztül. Tovább megyek: Ez gyakori okozója a ráknak és egyéb betegségnek, mert előre nem látható, biológiai programunkba be nem tervezett konfliktusokat teremtenek. Ezt az élet- és természetellenes esztelenséget „megkoronázzák” azzal, hogy ránk kényszerítenek mérgező „terápiá”-kat, és ezáltal akadályozzák a gyógyulási folyamatot.

Még egyszer idézem Dr. Hamert: „A páciensnek alapvetően ahhoz, hogy megoldja konfliktusát, olyan feltételekre van szüksége, melyek megfelelnek az agyi kódjaival. Mivel a mai társadalmunk ezzel nem számol, előbb vagy utóbb meg kell változtatnunk társadalmunkat.”

A Germán Gyógytudomány egy robbanószer, mert megvan a képessége, hogy egy egészséges emberiség tudatossá válásának, ébredésének katalizátora legyen. Ezt az ellenségei is tudják, és ezért egyáltalán nem csodálkozom azon, hogy minden eszközzel üldözik és meghazudtolják. Dr. Ryke Geerd Hamer, kinek azt hozta a sors, hogy felfedje a természet titkait (ezt nem ő választotta magának), minden nehézség ellenére folytatja útját, eközben hasznára válik a fríz, csökönyös természete (és védőangyalok egész serege). Hiszi, hogy az ész végül győzedelmeskedik, és összhangba kerül a Germán Gyógytudomány által képviselt emberképpel – mégpedig hamarosan, és ezután minden erő, még a látszólag destruktív erők is végül egy jó cél mögé fognak állni. Én alapjában véve ugyanezt gondolom, úgy látom azonban, hogy a tudomány és a társadalom jelenleg sokkal inkább a szakadék szélén áll, mint amennyire az látszik, ami azt jelenti, hogy én már nem látok lehetőséget a békés változtatásra. A frontok mindenhol meg vannak erősítve, a nagyképűség a butasággal párosulva szorosan tartja kezében a hatalmat. Igen, elérték azt, hogy olyannyira összezavarják emberek tömegét, hogy egyáltalán nem veszik észre, mennyire az orruknál fogva vezetik őket. Szabadnak hiszik magukat, és ez nyújtja a legjobb védelmet azok számára, akik a háttérben a szálakat mozgatják. Attól tartok, hogy a Germán Gyógytudomány csak akkor kaphat majd teret, ha a jelenlegi rendszer összeomlik. Valószínűleg elkerülhetetlen lesz egy katarzis, egy utolsó gyógyító katasztrófa. A természet hosszú távon nem tűri a tétlenséget és aki tartózkodik a továbbtanulástól, az akkor is tanul, viszont akkor az már „jobban fáj”. Hogy ez mikor és hogyan történik majd, azt nem tudom, és örülök, hogy ezért nekem nem kell felelősséget vállalnom. Hogy ez megtörténik, olyan világos, mint a templomban az ámen; ezt mindenki láthatja, akinek az általános agymosás után még maradtak önálló gondolatai. Amíg ez megtörténik, csak azt tehetjük, hogy minél több embert felvilágosítsunk arról, ami számunkra igaznak bizonyult. Én ezzel a könyvvel járulok ehhez hozzá, melyet Ryke Geerd Hamernek ajánlok.