A gyógyító dal

Mein Studentenmädchen (“Én diákleánykám”)Rövid történelmi áttekintés

Dr. med. Mag. theol. Ryke Geerd Hamer

A Mein Studentenmädchen  (“Én diákleánykám”) egy kis szerelmi dal, melyet 1976-ban feleségemnek, Sigridnek szerelmünk 20. évfordulójára írtam. Ez a szerelem 1956-ban kezdődött, amikor mindketten orvostanhallgatók voltunk Tübingenben. Ez a dal harminc évig, 1976-2006-ig Csipkerózsika mély álmát aludta, mígnem Prof. Giovanna Conti, olasz zongoraművésznő betegként fel nem keresett. Miután elolvasta a könyveimet, elkezdte a Germán Gyógytudomány szemszögéből kutatni a klasszikus zenét és rájött, hogy az összes klasszikus zenemű a 2. biológiai természettörvény kétfázisú törvényének megfelelően épül fel, amit 1981-ben fedeztem fel.     Ez a különleges, kétfázisú, zenei struktúra (középen az MK-fázis epilept. krízisével) tisztán megmutatja, hogy a klasszikus zeneszerzők ösztönösen a saját biológiai konfliktusaikat fejezték ki műveikben azok megoldása után. Ez azt jelenti, hogy hangokkal és a zenei kottákban a saját biológiai különprogramjaikat hozták felszínre, ahelyett, hogy szavakba öntötték volna. Miután megkértem őt, hogy analizálja az én kis dalocskámat, kellemes meglepetésként ért engem az utolsó látogatásakor, amikor megmutatta, hogy a dal nem csak a 2. biológiai természettörvény szerint épül fel, hanem ráadásul a tisztaságának, egyszerűségének és a tökéletes kétfázisú szerkezetének köszönhetően prototípusaként lehet tekinteni minden régi nagy mester klasszikus szerzeményének.     Azonnal felismertem, hogy én is ösztönösen a saját biológiai konfliktusomat írtam meg, a saját Értelmes Biológia Különprogramomat (ÉBK) a hörgők vonatkozásában (birtokféltés-konfliktus). Később megértettem, hogy az egyszerűség az, ami a “Mein Studentenmädchen®” dalt minden archaikus dallam prototípusává vagy archetípusává tette, a rendkívüli körülmények eredménye: mind a zene, mind a szöveg ugyanazon szerzőtől származik, ily módon ugyanazt a biologiai konfliktust írja le, a saját ÉBK®-mat. Archaikus dallamnak® neveztem el minden olyan zeneművet, melyeket nagy zeneszerzők alkottak meg és amelyek szerkezete ösztönösen, kivétel nélkül pontosan az ÉBK® –mely a természetben vonatkozik emberre, állatra és növényre – lefolyását követik, vagyis következő elemekből állnak: DHS (élménysokk), konfliktus-aktív fázis, konfliktusmegoldás, konfliktusmegoldást követő fázis első szakasza, epikrízis, konfliktusmegoldást követő fázis második szakasza. A nagy klasszikus zeneszerzőink kétségtelenül a biológiai konfliktusaikat mondták el dalban, mégha természetesen mi nem is tudjuk azok tartalmát, mivel mi csak a zenéiket ismerjük és nincs tudomásunk az általuk hozzájuk írt szövegről. Az “Archaikus melódiák” című könyvem kiadásának köszönhetően, 2012-ben felfedeztem a dalom gyógyító erejét, melyet persze már korábban gyanítottam. A “Mein Studentenmädchen” a legegyszerűbb Archaikus Melódia® és ebből ered a mágikus ereje, ugyanis a nagy zeneszerzők kétfázisú szerezeményeiben ez a varázslatos hatás nem található meg. Rájöttem aztán arra is, hogy az emberi hang feltétlen szükséges-e mágikus hatás létrejöttéhez. Ez egy további feltevéshez vezetett, miszerint elődeink, a germánok már évezredek óta ismerték Odin Isten mágikus zenéjét, amelynek ugyanazt a dallamot kellett követnie, mint az én kis szerelmes dalomnak, a “Mein Studentenmädchen”-nek. Egy igazán rendkívüli dolog: az Odin Isten varázsdal a Mein Studentenmädchen dallamával kombinálva egy egyedi gyógyászati hatást biztosít a pácienseink számára, ezzel kivívva a megtisztelő elnevezést:

“az emberiség történetének leghatalmasabb terápiás felfedezése”.

Mindezt isteni ajándéknak tekintem és rendkívül büszke vagyok rá. A Mein Studentenmädchen szisztematikus felderítése egy sajátos kérdést vet még fel: hogyan tudja a dal kifejteni hatását az eltérő ÉBK-nál, a 3 különböző csíralemezhez való hovatartozásuktól függően?  A különböző lehetőségeket “Mágikus képességeknek” neveztem el. Abből kell kiindulnunk, hogy az elődeink, amikor egy családtagjuk, pl. egy gyerek megbetegedett, a gyengélkedő ágya mellé gyűltek, és Odin Isten varázsdalát énekelték. Egy ilyen varázsdal nem volt jelen más vallásokban, csak a germánoknál, és egyértelműen rendkívüli gyógyhatással bírt, méghozzá nemcsak beteg emberek, hanem állatok esetében is.  A dallam prototípusának vagy archetípusának emberi hanggal való kombinációjával a Mein Studentenmädchen dalocska átvette az ősi varázsdal képességeit. Fantasztikus! Miután több száz esettörténet elemzése révén bebizonyítottam a Mein Studentenmädchen eredeti verziójának elképesztő hatását,  szeretném ezt az isteni ajándékot minden páciensem rendelkezésére bocsátani. Feltétlen szükséges a Germán Gyógytudomány ismerete, az Archaikus Melódia csodálatos működésének megértése ahhoz, hogy ne értelmezzük félre a hallgatás révén a dal által előhívott tüneteket. Ezért a következő oldalakon olvasható levelemben pácienseim számára összefoglaltam eddigi kutatásaim eredményeit. Ezekről részletesen “Mein Studentenmädchen” 2. kiadásában (2016, 736. old.) tájékozódhatnak, ami egyelőre még csak német nyelven jelent meg.

A Mein Studentenmädchen varázsdal négy mágikus képessége

Az 1. Mágikus képesség: száműz minden riadalmat, vagyis megnyugtatja a pácienst, bár nem szünteti meg az ÉBK biológiai konfliktusaktivitását (mint a várandósság alatti sejtszaporulat/carcinostasis).  A dal hallgatásának idejére félreállítja a pánikot.

A 2. Mágikus képesség: a hallgatás ideje alatt megakadályozza, hogy lelkünkben konfliktusrecidívák keletkezzenek. Az összes ÉBK biológiai lefolyását optimalizálja.

Létezik azonban egy kivétel: az optikai vagy a vizuális recidíva. Ezt a Mein Studentenmädchen megakadályozni nem képes, de amennyiben az ÉBK nagyagykérgi, úgy azt le tudja transzformálni. (l. 4. Mágikus képesség)

A 3. Mágikus képesség: megállítja a konfliktusaktív fázisban lévő rákot, anélkül, hogy azt megoldaná a páciens – a hiányzó láncszem.

Mindez az ÉBK biológiai konfliktus-aktivitásának megszüntetése nélkül történik, ám a rák növekedése megáll! Csakúgy, mint a sejtszaporulat/carcinostasis a várandósság alatt.

Nem állítom, hogy a Mein Studentenmädchen a rákot “eltünteti”, de, ahogy említettem, megállítja azt!  A dal hallgatásával nem észlelhető további tumornövekedés, valamint az osteolysis, a nekrózis és az ulcera (fekélyesedés) növekedését is megfékezi.

A 4. Mágikus képesség:

Letranszformál minden aktív nagyagykérgi és más birtokzónás konfliktust. A birtokzónás pszichózisok a dal hallgatásának ideje alatt letranszformálódnak “konstellációkká”. (Ezeket “kis megoldásoknak” hívjuk.) Ezáltal a páciens már nem lesz paranoid. Mert manapság az ún. “normális emberek” 95%-a amúgy is konstellált.

Nappali és éjszakai konfliktus-recidívák Amennyiben a Mein Studentenmädchen dalt éjszaka (végtelenített ismétléssel) hallgatjuk, nem fordulhat elő konfliktus-recidíva (álmunkban) a lelkünkben, nappal azonban előjöhet (= nappali konfliktus-recidíva). Ha teljesen biztosra szeretnénk menni, akkor érdemes éjjel-nappal hallgatni a dalt.

Mein Studentenmädchen más nyelveken

A Mein Studentenmädchen dallama nyilvánvalóan nagyon réginek hallatszik: Odin Isten mágikus dala. Ez az archaikus melódia az archetípusa minden kétfázisú dallamnak. Ennek ellenére kizárólag ez a dal bír mágikus hatással. Nem ismeretes, hogy a dal megtartaná-e ezen képességeit egy idegen nyelvre való fordítás következtében, az azonban biztos, hogy az eredeti német nyelvű szöveg hallgatása ugyanolyan pozitív hatással van azokra is, akik más nyelveket beszélnek, csakúgy, mint állatokra és növényekre.  Éppen ezért, a világ minden részén milliók által lejátszott dal megváltoztatására semmi nem ad okot, mert ez egy szent melódia. A Mein Studentenmädchen dalomat az emberiség történelmének legnagyobb terápiás felfedezésének tartom.

Hihetetlen, hogy ez a kis dal gyakorlatilag mindenre képes!

A feje tetejére állítja az akadémikus orvostudományt, hiszen ki gondolta volna, hogy egyáltalán lehetséges egy paranoiás (nagyagykérgi) skizofréniát  meggyógyítani. Bárhogy is, a Mein Studentenmädchen-nel mindez lehetséges: a 4. mágikus képeségének köszönhetően mindkét agykérgi konfliktus intenzitása lecsökken,  és ezáltal a páciens – szinte már konfliktustömeg nélkül – sokkal könnyebben megoldja azt és ki tud jönni a konstellációjából. Miért hagynánk a pácienseket kísérleteknek alávetni, mintha tengerimalacok lennének, mikor a Mein Studentenmädchen ennyire egyértelmű sikereket mutat fel?

Copyright © Dr. med. Mag. theol. Ryke Geerd Hamer

Mein Studentenmädchen Dr. Hamer előadásában, 432Hz