1. biológiai természettörvény

Az 1. biológiai természettörvény: A RÁK VASTÖRVÉNYE,

melynek 3 kritériuma van:

Első kritérium:

Minden Értelmes Biológiai Különprogram (ÉBK) elindítója egy DHS (Dirk-Hamer-Szindróma), vagyis egy nagyon súlyos, hirtelen fellépő, drámai hatású és magányosan átélt súlyos lelki megrázkódtatás, mely egyidejűleg három szinten:

  • a lélekben,
  • agyban
  • és szerven fut le.

A DHS (Dirk-Hamer-Szindróma) egy nagyon súlyos, drámai hatású és magányosan átélt, hirtelen fellépő súlyos lelki megrázkódtatást okozó élmény, mely az egyént mint „derült égből a villámcsapás”, váratlanul éri, de ezzel a természet egyben kap egy lehetőséget arra, hogy ezt az üzemzavart elhárítsa. Mert ebben a pillanatban elindul egy különprogram, gyakorlatilag szinkronban: a lélekben, az agyban és a szerven, ahol ez megállapítható, látható és mérhető! A becsapódás meglepetésszerűségének mindemellett nagyobb jelentősége van, mint a konfliktus „tartalmának pszichológiai kiértékelésének”. Ez minden esetben egy konfliktust generáló élmény, és nem valamilyen sorscsapás vagy olyan esemény, amin az érintett már amúgy sem tudott volna változtatni.

… derült égből villámcsapás

Pontosan a DHS beálltától kezdve a páciens tartós stressz hatása alatt áll, vagyis hidegek a kezei, lábai és éjjel-nappal a konfliktus körül járnak a gondolatai, a megoldáson gondolkodik.

Éjszakánként már nem tud aludni, és ha mégis, akkor is csak az éjszaka első felében fél órás szakaszokban, étvágya csökken és veszít a súlyából.

Második kritérium:

A biológiai konfliktus (DHS) becsapódása pillanatában meghatározza az ÉBK, az ún. Hameri Góc elhelyezkedését az agyban, és ennek megfelelően azt, hogy melyik szervnek melyik részén következik be a rákos, ill. rákkal egyenértékű elváltozás.

(Minden ami nem rák, az a rákkal egyenértékű – és így az összes ún. betegséget értjük ezalatt)

Alapjában véve nincsenek konfliktusok, hanem minden konfliktusnak van egy bizonyos tartalma és ez a tartalom a DHS másodpercében definiálódik. A konfliktus tartalma asszociatív módon keletkezik, vagyis a gondolatainkat akaratlanul rendeljük egymáshoz és ez az értelmünk szűrőjét általában ügyesen kijátssza. Azt hisszük, hogy gondolkodunk, valójában azonban a konfliktus másodpercek leforgása alatt becsapódik, még mielőtt elkezdünk gondolkodni. Ez a váratlan sokkoló élmény az agyban nyomokat hagy, és ezeket a computertomográfia (CT) segítségével le lehet fényképezni. Ezt a relét nevezzük Hameri Gócnak (HG). Ezek a Hameri Gócok egy céltábla koncentrált köreihez hasonlítanak, vagy a víz körkörösen gyűrűző tükréhez, amikor belehajítunk egy követ.

Ez tehát azt jelenti, hogy minden konfliktus érzettartalmához tartozik egy pontosan meghatározott rákos elváltozás és egy ugyancsak pontosan behatárolt hely az agyban. A Germán Gyógytudományban® az a fantasztikus, hogy a koponya-CT alapján nem csak a biológiai konfliktus fajtáját, ill. a konfliktus tartalmát lehet meghatározni, vagy hogy melyik szerven következik be egy elváltozás, ill. hogy sejtszaporodás vagy sejtvesztés indul be, hanem a kriminalisztikában alkalmazott nyomozási módszerekhez hasonlóan ki tudjuk deríteni azt is, hogy az adott konfliktusok a konfliktus aktív fázisában (KA-fázis), vagy már a gyógyulás fázisában (megoldást követő, MK-fázis) vannak-e.

kezdődő gyógyulási fázisban lévő Hameri Góc a CT-felvételen

Harmadik kritérium:

A konfliktus folyamata megegyezik az agyban található Hameri Góc egy bizonyos folyamatával és a szerven történő bizonyos rákos, vagy rákkal egyenértékű megbetegedés folyamatával.

Az Értelmes Biológiai Különprogram mind a három (LÉLEK – AGY – SZERV) szinten, a DHS-tól kezdve a konfliktusmegoldásig (KM) és a megoldást követő gyógyulási fázis közepén kicsúcsosodó epileptikus/epileptoid krízisén át a normál éjjel-nappali ritmus visszatéréséig azonos időben, SZINKRONBAN zajlik!

A tartós stressz folytán (szimpatikotónia), mely elvileg már egy előre eltervezett dolog, következnek be az agyidegek kommunikációs csatornáinak nagymértékű sérülései, egyre nagyobb agyi felület lesz érintett, vagy a már egyszer érintett felület intenzívebb befolyás alá kerül. Ezzel párhuzamosan a szerven is előrehalad a rák, mely a szerven növekedést, sorvadást vagy egyéb elváltozást idéz elő.

Ez azt jelenti, ha a konfliktus felerősödik, a szervi kihatások is felerősödnek, de ha a konfliktus enyhül, ez az enyhülés a többi síkon is azonnal jelentkezik. Ha megoldódik a konfliktus, akkor mindhárom szinten tapasztalhatjuk a konfliktusmegoldást. Ha visszaesés történik, vagyis ha megint átéljük ugyanazt a konfliktust, mindhárom szinten kiújulnak a rákos folyamatok.

A DHS másodpercében azonban még egy másik dolog is kezdetét veheti, mivel ebben a másodpercben fektetjük le a síneket. Síneknek nevezzük a DHS pillanatában észlelt kísérő jelenségek vagy a konfliktust kísérő aspektusok rögzítését. Ugyanis ember és állat a DHS másodperceiben „megjegyzi” a kísérő körülményeket, anélkül, hogy ennek tudatában lennének. Felveszi azokat mint egy villanófényes pillanatfelvétellel és rögzíti hozzá a zajokat, hangokat, szagokat, mindenféle érzetet és ízt, majd ezeket a feljegyzéseket gyakorlatilag egész életére megjegyzi. Ha a páciens később egy ilyen sínre kerül, az a teljes konfliktus kiújulását eredményezheti.

Amennyiben a páciensnek sikerül megoldania biológiai konfliktusát, átkerül a különprogram második fázisába, a gyógyulási fázisba. Pontosan a gyógyulási fázis kezdetével indítja el a szervezet a keletkezett károsodások helyreállítását – legyen az a szerven sejtszaporulat vagy sejtcsökkenés – de természetesen az érintett agyi relében is megtörténik a helyreállítás. És minél tovább tartott a konfliktus, annál nagyobbak, ill. annál tovább tartanak a helyreállítási folyamatok.

A konfliktus megoldásának kezdetével a szervezet a stressz-fázisból visszakapcsol nyugalmi fázisba. Ezt nevezzük vagotóniának.

Szervi szinten most azt tapasztaljuk, ami az eddigi legfontosabb: a rákos folyamat leáll! Mindehhez agyi szinten a Hameri Góc fokozott ödémásodása párosul.

Copyright © Dr. med. Mag. theol. Ryke Geerd Hamer

 

Tovább a 2. biológiai természettörvényhez>>>