Cukorbetegség

Cukorbetegség – okok és hatások

A Germanische Heilkunde két törvénye, a “rák vastörvénye” és a “megbetegedések két fázisban zajló folyamata, amennyiben a konfliktus megoldódik” (2. biológiai természettörvény) volt feltétele annak, hogy felfedezésre kerüljön a rák és azzal egyenértékű szervi elváltozások ontogenetikai rendszere (3. biológiai természettörvény). Logikusan, értelmes formában mutatja meg nekünk a konfliktusaink, a hozzájuk tartozó agyi területek és a szervi hovatartozás szoros kapcsolatát fejlődéstörténeti szempontból releváns értelemben. Így a szervek teljes szövettana egy csapásra teljesen átlátható, magától érthető rendet kap. Az azonos konfliktusok és a szövettanilag azonos szervek reléi nagyon közel helyezkednek el egymáshoz az agyban.

A külső csíralemezhez tartozó, a nagyagykéreg által vezérelt szervek ún. betegségei – valójában a természet különprogramjai – némileg egységesek. Pontosabban véve fel kell azokat osztanunk a rák és a rákkal egyenértékű megbetegedések (rákhoz hasonló megbetegedések) tekintetében. Ezek ektodermális, a nagyagykéreg által irányított megbetegedések, amelyek szintén a Germanische Heilkunde 5 biológiai természettörvénye szerint zajlanak, de szövetkárosodás, ill. sejtelhalás helyett funkciómódosulást mutatnak.

Ide sorolhatók a motoros bénulások, a látási- és hallási zavarok, a diabetes és glükagonelégtelenség, melyeknek kiváltó oka egy-egy bizonyos konfliktus és az agyban megjelenik párhuzamosan a hozzájuk tartozó Hameri góc, és amennyiben egy konfliktus megoldódik, láthatjuk a gyógyulási fázis tüneteit és azok esetleges komplikációit.

Az agyi Hameri góc azon az agyi területen, ill. régióban jelenik meg, amely helyen a DHS (Dirk Hamer Szindróma) a konfliktussokk hatására becsapódott. Nem véletlenszerűen jelenik meg a Hameri góc az agyban, hanem azon a bizonyos agyi (számítógép)relén, amely annak a szervnek a vezérlőközpontja, amire a konfliktus vonatkozik, vagyis amire az egyén a DHS pillanatában a konfliktus tartalmának megfelelően asszociál.

A Hameri Góc az agyban azon a területre, régióban vagy helyen jelenik meg az agyban, ahol a DHS (Dirk Hamer-szindróma), ez a konfliktus-sokk “becsapódott”. Ez a hely nem véletlenszerű, hanem az a számítógépes relé, amelyet az egyén “társít” a konfliktustartalommal a DHS másodpercében, amely ugyanakkor a Hameri Góchoz tartozó szervnek felel meg.

A hasnyálmirigy Langerhans-szigetek alfa sejtcsoportjainál például – undor/félelem-konfliktusnál a hypothalamusban (a köztiagy része) Hameri Góccal – látjuk az ún. hiányos működést, azaz a glükogén májból való hiányos mozgósítását és az ezáltal okozott hypoglykaemiás sokkot vagy sokk utáni állapotot, a hypoglykaemiát, a vércukorszint csökkenését, ugyanakkor viszont nincs sejtszaporulat. A Hameri Góc a homloklebeny bal oldalán a köztiagyban helyezkedik el.

A konfliktus-aktív fázisban a Langerhans-szigetek alfa sejtcsoportjainak növekvő funkciómódosulása (glükagonelégtelenség) következik be, folyamatosan növekvő hypoglykaemiával. A páciens úgy érzi, mintha vattán járna.

A gyógyulási fázisban a vércukorszint lassan ismét emelkedik. Vigyázat: az epileptoid krízis, ami a gyógyulási fázis közepén jelentkezik, rövid ideig tartó vércukorszint-csökkenés (hypoglykaemia) és ezután hosszabb és erősebb vércukorszint-emelkedéshez (hyperglykaemia) vezethet.

 

A diabetes mellitusnak, aminek az ellenszegülés-konfliktus a kiváltó oka, szintén a jobb agyféltekén helyezkedik el a hozzá tartozó Hameri Góc a köztiagyban, a hypothalamusban, szintén látunk hiányos működést, de itt a hasnyálmirigy Langerhans-szigetek béta sejtcsoportjai termelnek kevesebb inzulint, a béta sejtcsoportjainak szaporulata nélkül.

A konfliktus-aktív fázisban a béta-sejtcsoportok funkciója egyre inkább csökken. Ezért emelkedik a vércukorszint az inzulinhiány miatt.

A gyógyulási fázisban a vércukorszint újra lecsökken.
Vigyázat: Epileptoid krízisben rövid ideig hyperglykaemia (magas vércukorszint) léphet fel, ami elhúzódó hypoglykaemiához (alacsony vércukorszint) vezethet.

Még ha a szerv sejtjei nem is olvadnak egybe a rákkal egyenértékű betegségeknél, úgy tűnik, hogy valamilyen módon megváltoznak, ahogyan az illetékes agyi területek is megváltoznak, mivel  a gyógyulási fázisban az inzulint termelő szigetsejt valamelyest megduzzad (= inzuloma) némileg megduzzad. Azonban az elváltozás ellenére úgy tűnik, hogy ezek a sejtek a konfliktus megoldását követően, sok évnyi konfliktusaktivitás után is funkcionálisan helyreállíthatóak.

 

A jobb- vagy balkezesség megállapítása itt nagyon fontos, hiszen ennek ismerete nélkül egyáltalán nem lehet dolgozni. Ezt úgy vizsgáljuk meg, hogy ha a színházban az ember a jobb kezével a bal kezébe csap, akkor ő jobbkezes. A balkezeseknél pont fordított a helyzet. A felül fekvő kéz mindig a vezető kéz, ez azt jelenti, hogy ez a kéz határozza meg a kezűséget, vagyis azt, hogy az ember melyik agyféltekén „működik”. A balkezesség a konfliktust a megszokott jobbkezességhez képest az agy szemközti oldalára helyezi át. Ettől kezdve az áthelyezett konfliktus mindenben pontosan úgy zajlik, mint a jobbkezeseknél. 

Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy

  • egy jobbkezes nőnek undor/félelem-konfliktus esetén hypoglykaemiája lesz, azaz alacsony lesz a vércukorszintje
  • a balkezes nőnek ugyanezen konfliktus esetén diabetes mellitusa, azaz magas vércukorszintje lesz.
  • A jobbkezes férfinak ellenszegülés-konfliktus esetén diabetes mellitusa lesz,
  • a balkezes férfinak ugyanezen konfliktus esetén hypoglykaemiája lesz, azaz alacsony lesz a vércukorszintje.

Más a helyzet itt is a hormonális változások (pl. fogamzásgátló tabletta), vagy az ún. skizofrén konstllációk esetén. A Germanische Heilkunde szabályai szerint ez azt jelenti, hogy az agy szemközti féltekére még előzőleg becsapódott konfliktusnak még aktívnak kell lennie.

Az undor/félelem-konfliktus a vércukorszint csökkenésével azt jelenti, hogy az ember valakitől, vagy valami konkrét dologtól undorodik – mindig DHS-t feltételezve (patkánytól, egértől vagy póktól is lehet).

Példa:
Egy jobbkezes hölgypáciens az édesanyja halála előtt negyed órával tanúja volt annak, ahogyan a daganatos területre helyezett átlátszó dréncsőből fekete, sűrű, véres massza folyik ki. Undor/félelem-konfliktust szenvedett el glükagonelégtelenséggel (hypoglykaemiát), az alfa-szigetsejtcsoportok elégtelenségét, a nagyagykéreg bal oldalán Hameri Góccal. Ennek a páciensnek a hipoglikémia miatt állandó étvágya volt, mégis fogyott, mert skizofrén konstellációban volt.

Ellenszegülés- vagy védekezés-konfliktusnak nevezzük, amikor az ember valakivel vagy valami konkrét dologgal szemben szembeszáll vagy védekezik (operáció, amputáció vagy kemoterápia is).

Példa: 
Egy hónappal a válás előtt a páciens családja ismét megpróbálta minden eszközzel lebeszélni őt a válásról. A legrosszabb következményekkel és anyagi csőddel fenyegették meg. Jobbkezesként az ellenszegülés-konfliktust szenvedte el, a nagyagykéreg jobb féltekéjén, ami diabetes mellitust okozott.

Azonban nemcsak egy konfliktuson vagy konfliktuseseményen belül vannak a legkülönfélébb variációk, hanem természetesen akkor is, ha a konfliktusok egyidejűleg vagy fáziseltolódva fordulnak elő egymással.

Dupla konfliktusról beszélünk, amikor mindkét cukorrelé érintett, de a konfliktus egymás után “csapódik be”, és a konfliktus témája is folyamatosan változhat.

Cukorközpont-konfliktus például az jellemzi, hogy a betegnek a jobb és a bal agyfélteke frontális kérgi részén központi elhelyezkedésű, mindkét oldalra átnyúló Hameri Góca, azaz úgynevezett céltábla-konfigurációja van, és ennek következtében egyszerre lehet inzulin- és glükagonelégtelensége. Summa summarum tehát a cukor nem magas, talán 1,88 mm/l és 7,75 mm/l között ingadozik az éhomi vércukorszint. A beteg nagyobb valószínűséggel szenved hipoglikémiás sokkot, mint diabéteszes kómát. Mindazonáltal az étkezés utáni vércukorszint 16,62-es érték fölé is emelkedhet.

Az ilyen típusú cukorbetegséget labilis diabetesnek szoktuk nevezni. A Germanische Heilkunde szerint ma már jól megérthetjük ezeket a furcsa ingadozásokat. A különlegességük az, hogy pontosan két különböző összetevőből állnak. Az ilyen ingadozásokkal küzdő betegek esetében a dolog két okból is bonyolult:
Először is, a hipoglikémia és a hiperglikémia között egy megközelítő konfliktus és tüneti egyensúly áll fenn, ami általában bizonyos mértékig kiegyenlítődik. Természetesen mind a rövid távú hipoglikémia, mind a hiperglikémia előfordul. Ha ennek a teljes konfliktuskomplexumnak egy részét, például az ellenszegülés-konfliktus részét meg tudnánk oldani, akkor a beteg esetleg teljes hipoglikémiába kerülne, és így a halál veszélye fenyegetné. Ha a konfliktus másik része oldódna meg, a páciens könnyen diabéteszes kómába esne.

Ez az komplexitás megakadályoz bennünket abban, hogy vakon “kezeljük” a betegséget anélkül, hogy ismernénk az okot és a hatást.
Világosság válhat, hogy az összefüggések elvi átláthatósága ellenére e konfliktuskomplexumok gyakorlati kezelése a legnagyobb fokú diagnosztikát és terápiás óvatosságot követeli meg.  

A DHS-sel minden rögzül, azzal együtt az ún. síneket is lefektetjük. Sínek alatt értjük, ha például egy asszony a férjét egy nagyon ocsmány szituációban a példa kedvéért egy prostituálttal találná, és eközben egy undor/félelem-konfliktust élne át és később ismét találkozik egy ugyanolyan vagy egy hasonló nővel, aki őt erre a nőre emlékezteti, az azonnal ismét sínre teszi. Egy ilyen esetben már elegendő a hasonló haj, arcforma, a testszag vagy a parfümje, a hangja stb. Ez azt jelenti, hogy az egész konfliktusegyüttes ismét aktiválódhat. Ezekből a kísérő körülményekből áll össze az allergia is, amit aztán a tapaszainkkal tesztelhetünk.

De vannak más lehetséges kombinációi is a különböző konfliktusoknak – úgynevezett szindrómák. Lehetséges, hogy ugyanazon az agyi oldalon együtt csapódnak be például a DHS-ek ugyanannál a konfliktusnál, vagy az agy különböző helyein is becsapódhatnak DHS-ek a különböző konfliktusaspektusoknak megfelelően.

Példa:
Egy 5 éves gyermeket paradicsommal, uborkával és halkonzervvel tömött meg az apja, aki részeg volt. Amikor a fiú megundorodott, az apa megverte. A gyerek hányt, de ez még jobban felbosszantotta az apát, aki még jobban megverte. Ennek során a gyermek DHS-t szenvedett el: birtokbosszankodás-konfliktust, (szervi szinten gyomorfekélyt). Az apa ekkor annál inkább beletömte a szájába az uborkát, paradicsomot és a halkonzervet. A gyerek leírhatatlanul undorodott, de az apa “elvből” nem hagyta magát, bár vagy azért, mert részeg volt. Minden egyes hányás után ismét uborkát, paradicsomot és halkonzervet tömtek a fiú szájába.

Néhány perccel az 1. konfliktus után egy második undor/félelem-konfliktust is elszenvedett a gyerek. Ettől kezdve skizofrén konstellációban volt és bulimia konstellációban, volt, mégpedig több sínen: mindig, ha uborka vagy paradicsom vagy halkonzerv került az asztalra, a gyereknek azonnal hányingere lett és azonnal hánynia kellett, azonkívül az alacsony vércukorszint miatt, az undor/félelem-konfliktus miatt, azonnal amint módjában állt, édeset kellett ennie: farkasétvágy! Már az apja részegsége is elég volt ahhoz, hogy ezt az állapotot kiváltsa. A rá következő időben azonban, ha a páciens betért egy étterembe enni és a vendéglátó gyanútlanul uborkát, paradicsomot vagy halkonzervet szolgált fel, vagy pedig egyik barátja elé ilyen halételeket tettek, a páciens azonnal sínre került, hánynia kellett és pillanatok alatt rettenetes farkasétvágya lett (bulimia-konstelláció).

Ez az eset nagyon világosan mutatja, hogy nem elég csak a DHS-t megtalálni, hanem pontosan ki kell deríteni az összes emlékezetes kísérő körülményt, mert ezek fontosak.
Néhány kiújulást csak akkor érthetünk meg, ha lelkiismeretesen feltárjuk az összes olyan sínt, amely a DHS-sel együtt keletkezett.

A DHS a lélek, az agy és a szerv közötti szigorú törvényszerűség kezdetének mérföldköve. Ez nemcsak az orvostudomány számára jelent forradalmat, hanem a szellemtudomány számára is, amely eddig a lelket, a pszichét vagy a szellemet nagyrészt anyagtalannak tekintette, és a testet csak a “szabad szellem hordozójaként” akarta értelmezni.

Ezen a téren is alaposan át kell gondolnunk mindent.

Fordította: Kelemenné Dévényi Julianna

 

Copyright © Dr. med. Mag. theol. Ryke Geerd Hamer