Dr. Willibald Stangl tisztiorvos levele 1993.

Dr. Willibald Stangl tisztiorvos
3430 Tulln

Tulln, 1993.02.08.

 Tisztelt Dékán Úr,

 

számos felmerült okból kifolyólag írom meg Önnek az alábbi tényállást, ebben kérem segítségét. A betegek vizsgálata során mi tisztiorvosok is gyakran konfrontálódunk olyan újfajta kezelési módszerekkel, melyeket sem tanulmányainkból, sem utólagos továbbképzéseinkből nem ismerünk (alternatív gyógyászatok különféle variációi).

Az elmúlt években sorra szembe találtuk magunkat egy olyan kezelési módszerrel, melyről sem én, sem kollégáim idáig nem hallottunk. Ez pedig Dr. Ryke Gerd Hamer ún. RÁK VASTÖRVÉNYE. Egyre gyakrabban követelik tőlünk, hogy a hivatalos szakvélemény elkészítése során vegyük figyelembe az „Új Orvostudományt”!

Mindannyian, köztük én is, vonakodtunk ezt megtenni és ennek az lett a vége, hogy egy  jogosítványt igénylő személy ügyvédje beperelt a bíróságon és azt állította, hogy a szakvéleményem hiányos és ezért hibás.  Egy egy órás tárgyalás után végül megnyertem a pert.Mivel sem én, sem kollégáim nem szerettünk volna hasonló pereskedésekkel tölteni az időnket, felhatalmazást kaptam a Tisztiorvosok Alsó-ausztriai Tudományos Társaságától, hogy járjak utána ennek a felfedezésnek, és elkezdtem tanulmányozni a meglévő irodalmat.

Végül megfigyelőként több napra beköltöztem az Új Orvostudomány burgaui, (Kelet-Steiermark) központjába. Körülbelül 130 beteggel találkoztam és mindenki kórtörténetébe  betekintést kaptam. Én is megpróbáltam követni a  komolyabb betegségek anamnéziseit ill. a kikutatásait a rendelkezésre álló computertomogram-felvételeken. Meglepődve tapasztaltam, hogy minden kritikus szemlélődésem ellenére mennyire p o n t o s szabályszerűségek álltak fenn m i  n d e n egyes esetben. Még meglepőbb volt számomra, hogy agyógyíthatatlannak minősített betegek, akik reménytelen prognózissal érkeztek oda, mind meggyógyultak. Ezután jómagam saját tisztiorvosi tevékenységem során kb. 120 beteget vizsgáltam meg, csináltattam velük koponya-CT vizsgálatot és be kell vallanom, hogy itt is minden egyes esetben valóban igazolható volt az Új Orvostudomány.

Miért közlöm én ezt Önnel? Nem feladata egy tisztiorvosnak, hogy ezeket a felfedezéseket lege artis ellenőrizze. Amennyiben ez a felfedezés helytálló, úgy az orvoslás sok területén teljesen más orvostudományi szempontokat kellene figyelembe venni és ez komoly egészségügyi reformot, törvénymódosítást vonna maga után.Így például egy epilepsziás betegtől nem kellene többé megtagadni   az autóvezetéshez való jogát, a TBC-s betegek utókezelését teljesen más alapokra kellene helyezni, az anyavédelmi törvényben további jelentős passzusokat kellene meghozni a magzat védelmében. A mozgáskorlátozottak megítélésében (ápolási segély), a gyermekek után járó segélyezésben, valamint a betegség miatti korai nyugdíjaztatásban kiigazításokra van szükség, más léptékben kell gondolkodni, ez népgazdasági szempontból nagyon fontos lenne. A bacilusok elleni harccal kapcsolatos t törvényeket is meg lehetne szüntetni, új higiéniai előírásokkal kellene azokat helyettesíteni az élelmiszer-feldolgozó iparban, és még sorolhatnám.

A Tudományos Társaságba egyesült Alsó -ausztriai tisztiorvosok egyrészt kénytelenek szembesülni ezekkel a felfedezésekkel, egyrészt, mert egyre növekszik a lakossági nyomás, és mert a bírósági tárgyalóterem nem a legalkalmasabb fórum az ilyen nézeteltérések megvitatására, másrészről nem fogadhatjuk el, ha szemünkre vetik, hogy nem vagyunk elég rugalmasak. Mint a Tudományos Társaságunk elnöke kérem ezért Önt, Dékán Úr, hogy járjon utána a Tübingeni Egyetem féle ügynek és indítványozza a Rák Vastörvénye helytállósságának felülvizsgálatát.

Várom szíves válaszát, melyet az Osztrák Tisztiorvosok Szövetségén keresztül minden alsó-ausztriai tisztiorvos kollégámnak továbbítani fogok.

 

Dr. Willibald Stangl, tisztiorvos

Utólagos megjegyzés:

Válaszul a biztosító felbontotta Dr. Stangl privát klinikájával a betegpénztárral kötött szerződését. Nem egy szokványos eljárás olyan esetben, amikor milliárdos összegekről van szó.

 

Az eredeti, német nyelvű dokumentum ide kattintva megtekinthető.