Trnavai Egyetem igazolása

TRNAVAI EGYETEM
918 43 Trnava, Hornopotocná 23.

 

IGAZOLÁS

1998. szeptember 8-án és 9-én a Bratislavai Szent Erzsébet Onkológiai Intézetben és a Trnavai Kórház Onkológiai Osztályán a Trnavai Egyetem rektorhelyettese és az Ápolástani- és Társadalomtudományi Tanszék dékánja összesen 10 docens és professzor jelenlétében közösen megvizsgáltuk 7 beteg történetét, együttvéve több, mint 20 külön megbetegedést. (Azezekről az esetekről Dr. Hamer által készített orvosi jegyzőkönyvek a mellékletben találhatók.) A cél annak megállapítása, hogy a Dr. Hamer által felállított rendszer bizonyítható-e a természettudományos szabályok szerinti megismételhetőség ismérvei alapján.

Ez az eset állt fenn.

Minden egyes megbetegedésnél 100 tény tudható meg, ha az „Új Orvostudomány” szabályai szerinti kérdezzük ki a betegeket. A mindent átfogó vizsgálati leletek híján ugyan nem voltmód az összes tény kikérdezésére, de a rendelkezésre álló tények azt bizonyítják, hogy az „Új Orvostudomány” összes természettörvénye teljesült.

Az aláírók ezért minden bizonnyal hiszik, hogy a két felülvizsgálati konferencián bemutatott rendszer teljes bizonysággal igaznak mutatkozik. Nagyra becsüljük Dr. Hamer, a betegekkel szembeni emberi, etikus és türelmes elkötelezettségét és a hozzájuk való, az embert egy új, teljes egységében szemlélő hozzáállását. Mindezen tényezők figyelembevételével azt a benyomást nyertük, hogy az „Új Orvostudomány” mielőbbi alkalmazásának kérdésében sürgős lépéseket kell eszközölni.

 

Trnava, 1998. szepember 11.

prof. MUDr J Pogády, Dr Sc, a pszichiátria professzora, a bizottság elnöke,
prof. MUDr V Krõméry, Dr Sc, az egyetemi kar dékánja,
Doc RNDr J Mikloško, Dr Sc, a kutatás alelnöke
Magyarázat

A Trnavai Egyetem hitelesítése az Új Orvostudomány 98.09.11-én lezajlott bizonyításáról szeptember 11-től a szeptember 8-án és 9-én megtörtént hiteles bizonyítás után a Trnavai Nagyszombati (Tymau) Egyetem az Új Orvostudományt hivatalosan elismeri. A dokumentumot a rektor helyettes (matematikus), a dékán (onkológus) és a Tudományos Bizottság elnöke, a pszichiátria professzora írta alá. Így az aláírók kompetenciájával szemben kétség nem merülhet fel. Nyugat-Európa egyetemei –elsősorban a Tübingeni Egyetem – 17éven keresztül határozottan megtagadták a tudományos felülvizsgálat elvégzését.

Habár az elmúlt években 26 nyílt gyakorlati felülvizsgálati konferencián már sok orvos igazolta az Germán új medicina® természettörvényeinek helyességét, amelyeknél minden esetmmindig pontosan egyezett. Ezeket a dokumentumokat nem ismerték el (akkor sem, ha azokatközjegyző hitelesítette).

Mindig és mindenhol azzal „érveltek”, hogy amíg ezeket a felülvizsgálatokat nem egyegyetem végezi hivatalosan, nem számítanak, és amíg ez nem történik meg, a nyugati (akadémikus) orvoslás „nem méltányolja”.

Az 5 biológiai természettörvényből – kiegészítő hipotézisek nélküli – álló Germán új medicina® az emberekre, állatokra és növényekre egyaránt érvényes, olyan világos és logikusan összefüggő, hogy mint láthatjuk, nagyon könnyen, tisztességesen és lelkiismeretesen a soron következő első eseten bebizonyítható lett volna, természetesen be kellett volna bizonyítani – persze csak ha létezett volna erre irányuló szándék.

Rágalmazás, médiakampány, a médiák általi üldöztetés, vagy a foglalkozástól való eltiltás, valamint merénylet kísérletek, és a kényszerpszichiátriai kezeléssel való fenyegetőzés (a valóság elvesztése miatt), egészen a letartóztatásig (amiért három esetben díjmentesen információt adtam az Új Orvostudományról [ezért 1 évig ültem börtönben]). Mindez nem helyettesítheti a tudományos ellenfél feltevéseit megdöntő tudományos érveket. Vajon – mint ahogy az mára már teljesen egyértelmű – az ismeretek elnyomása nem a puszta erőszak megnyilvánulása volt a régi medicina hatalmának és tulajdontárgyainak fenntartása érdekében? Az Új Orvostudomány a jövő orvostudománya.

Ennek további gátlása az emberiség ellen elkövetett bűncselekményt napról napra növeli. A Német Rákkutató Központ hivatalos statisztikái folyamatosan mutatják, hogy a nyugati orvoslás kemoval kezelt betegek közül 5 év elteltével már csak kevesen vannak életben.

Wiener Neustadt államügyészsége ezzel szemben kénytelen volt közzétenni, hogy a burgaui „Új Medicina Centrum” házkutatása során lefoglalt 6.500 betegadat (közülük a legtöbb előrehaladott rákban szenvedett) alapján még 4-5 évvel is több, mit 6.000 életben volt (több,mint 90%). Most teljesült a követelés (az egyetemi vizsgálat és bizonyítás). Most már a betegek joggal követelhetik, hogy az emberiség történelmének legborzasztóbb és legkegyetlenebb bűntette végre érjen véget, és hogy mindenki ugyanazokkal az esélyekkel, hivatalosan az 5 természettörvény alapján indulhassanak el a gyógyulás útján. Erre szólítok fel minden becsületes embert, és kérem segítségüket.

Az eredeti, német nyelvű dokumentum ide kattintva megtekinthető.