Egy ember megtalálta az igazságot

 

Azt mondják, egyszer az ördög tanítványa lélekszakadva rohant mesteréhez és kétségbeesve kérdezte tőle: “Hogyhogy ilyen nyugodtan üldögélsz itt a fa alatt? Hát nem hallottad? Egy ember megtalálta az igazságot! Tennünk kell valamit, méghozzá sürgősen, mert ha ez az ember tényleg megtalálta az igazságot, akkor a puszta létünk és hivatásunk forog kockán. Borzasztó veszélybe kerültünk!” A vén ördög csak nevetett és így válaszolt: “Nyugodj már meg kérlek! Te még új vagy itt, ezért vagy ettől így felzaklatva. De ne aggódj! Az embereim már elkezdték a munkát.” A tanítvány azt mondta: “De hát én senkit sem láttam ott a mieink közül!” Erre az ördög: “Ne félj, megvannak a magam jól bevált módszerei! Ott vannak a tudósok, ott vannak a panditok, ott vannak a filozófusok, ott vannak a teológusok, akik olyan lármával fognak vitatkozni róla, olyan perpatvart fognak okozni, hogy az könnyedén elnyomja majd az igazság még erőtlen hangját. Egyáltalán nem kell nyugtalankodnunk. A tudósok, a törvényhozók és a professzorok, mind az én embereim. Az ő segítségükkel dolgozom. Egytől egyig az én szolgálatomban állnak, ők az én titkos ügynökeim. Nyugodj csak meg. Persze hogy nem találkoztál ott egyetlen jól ismert tanítványommal sem, hisz nem mehetek oda nyíltan, álcáznom kell magam! De már ott vagyok és az embereim belevették magukat a munkába, már körül is vették a fickót. Többé nem árthat nekünk, különben is, elég öreg már, nemsokára meghal, és akkor majd az én embereim lesznek az apostolai, a papjai, így aztán szépen elsimítják majd az ügyet.”

/Osho/

 

„Sajnos olyan világban élünk, ahol a tisztaságnak és az igazságnak kell mindig védenie magát, mert el akarják söpörni, de gondolom, most már eljött az idő…” – fejezte be az idézetet Lőrinczné Rehák Erzsébet a „Tiszta vizet a pohárba” c. rövid interjúban, amit Déri Zsuzsánna készített vele a Germán Gyógytudomány magyarországi elterjedéséről. https://www.youtube.com/watch?v=JyFqDKZyCzU

 

Ez még inkább igaz Dr. Hamer halála után…

Ha valakinek a fülébe jut Dr. Hamer tudománya, eleinte felszínes információk alapján próbál elmélyülni a Germán Gyógytudományban, és igyekszik saját tapasztalattal meggyőződni róla. Ez akkor lehetséges, ha még több információt szerez róla. Az internetes oldalakon kívül manapság már egyre többen kínálnak tanfolyamot, előadást és segítséget, de úgy tűnik, a felek egyre inkább azzal foglalkoznak, hogy miként tudják felüllicitálni egymást, sőt Dr. Hamer közvetlen munkatársait hitelességi kérdésben.

 

Gondolatébresztőnek küldjük ezt a rövid idézetet minden gondolkodó embernek. Kérjük, olvassák el a Dr. Hamer magyarországi honlapján a tényfeltáró írásokat, amelyekkel igyekszünk lehetőséget adni arra, hogy mindenki saját belátása szerint el tudja dönteni, vajon melyik az a forrás, ami tudományosan azt adja át, amit Dr. Hamer hátrahagyott nekünk.

(www.germangyogytudomany.hu – „Tudnivalók”, Tanfolyamok”, „Rólunk” stb.)

 

Tagadhatatlan, hogy Kelemenné Dévényi Julianna közel tíz éves elkötelezettsége és áldozatkész munkája révén kerülhetett mindenkinek a birtokába a magyar nyelvű, eredeti hameri anyag, és ez alapot adhat arra, hogy valaki a tiszta vonal képviselői közé sorolja magát. Azonban a magyarországi képviselet csak a honlapon feltüntetett partnereiért tudja vállalni a felelősséget, mert ők azok, akik Dr. Hamer által megálmodott, halála után immáron az özvegyével egyeztetett módon és megfelelő tudással akarják és képesek hirdetni a tudományát.

Hivatalos képviselők: 

Török Gabriella

dr. Gáll Imre

dr. Kovács Gyula

 

Germán Gyógytudomány Intézet Egészségmegőrző Oktatási Kft.

www.germangyogytudomany.hu

00 36 20 9154715