NYÍLT LEVÉL Dr. Lothar Wieler, a Robert Koch Intézet elnöke részére

Robert Koch négy lépésben fogalmazta meg a kórokozók kimutatását:

  1. izolálás
    2. tenyésztés
    3. a betegség előidézése
    4. újra-izolálás

Wieler úr,

A kla.tv fenti hozzászólásban csalással vádolják. Ön meg van győződve arról, hogy a PCR-tesztet arany standardnak kell tekinteni. A PCR-teszt a hivatalos vélemény szerint kimutatja a vírust. Ez azonban a négy Koch-féle posztulátumnak csak az első pontját teljesíti, és a PCR-teszt önmagában még messze van attól, hogy Robert Koch értelmében képesek legyenek kórokozókat kimutatni.

A berlini szenátus kijelentette, hogy a PCR-teszt nem képes különbséget tenni egy szaporodni képes vírus és egy olyan vírus között, amely nem képes a szaporodásra. A PCR-teszt tehát nem felel meg Koch második posztulátumának, ami azt jelenti, hogy az egész kórokozó-kimutatás nem teljesül.

A PCR-teszt feltalálója, Kary Mullis elmagyarázta: „A PCR-rel – ha jól csináljuk – szinte bármi megtalálható bárkiben. A teszt NEM mondja meg, hogy beteg-e valaki, vagy hogy az, amit találnak, valóban kárt okoz-e.” Mullis úr hangsúlyozta, hogy az általa kidolgozott PCR-teszt csak kutatási célokra szolgál (pl. A DNS kimutatása a kriminológiában), és nem alkalmas diagnosztikai célokra.

Önnek, Wieler úr, ismernie kell a két férfi, Koch és Mullis ezen kijelentéseit, akárcsak Isten parancsolatait. A berlini szenátus megbünteti Önt a hazugsága miatt, ha a PCR-tesztet egy kórokozó-kimutatással hasonlítja össze.

(Tájékoztatásul az orvosok számára: A vírus behatol a sejt DNS-ébe, és csak a gazdasejt felosztásával képes szaporodni vagy másolódni. Ha a PCR-teszt pozitív, az nem jelenti azt, hogy ez a kimutatott dolog maga is szaporodhat és másoknál ugyanolyan tüneteket okozhat. És ezzel nem következett be annak a valaminek az újra-izolálása. A PCR-teszt semmiképpen sem igazolja a kórokozót! A tűzoltót sem lehet automatikusan gyújtogatónak nevezni.)

Wieler úr, Ön 2020. március 12-én kijelentette, hogy nem ismer semmilyen kórokozót. Nyilatkozatával meglehetősen nagy feltűnést keltett. A száj- és körömfájás esetében csak Koch első posztulátumának beteljesedését hangsúlyozza (ez a valami minden beteg állatban megtalálható), amivel szintén nem teljesül a Robert Koch szerinti kórokozókimutatás, hanem a négy posztulátum közül csak az első.

Dr. Hamer 4. biológiai természettörvénye – a mikrobák ontogenetikailag meghatározott rendszere – szerint a hagyományos orvoslás sem gombával, sem baktériummal nem tudta teljesíteni Koch 3. posztulátumát. Léteznek ugyan ezek a valamik (gomba, baktériumok), de nem léteznek kórokozók. Még 100 évvel Koch halála után is pusztán hipotetikus az a tény, hogy egy mikroba feltételezhetően betegséget okoz.

Ezek a fertőzésadatok egyáltalán nem mondanak semmit. A gólyaállomány alakulása csak látszólag függ össze a születési arány alakulásával, de nem okozati összefüggésben. Köztudott, hogy a gólyák nem hoznak gyereket.

Wieler úr, Ön csalárd módon mindenkit megtéveszt, amikor a PCR-teszt segítségével egy „bizonyított” tűzoltót gyújtogatónak nevez. Mullis úr figyelmeztetett a találmányával való visszaélésre.

Dr. Hamer 4. biológiai természettörvényével 40 évvel ezelőtt eltemette a hagyományos orvosi fertőzéselméletét, tehát azt már korábban megcáfolták. Az amúgy is csak egy hatalmas dogma volt, amelyet mesterségesen tartottak életben több mint 100 évig. Valójában az akadémiai orvoslás profitszerzése volt.

Wieler úr, Ön közvetlenül az egészségügyi miniszternek tartozik jelentéssel, akinek sajnos fogalma sincs az orvostudományról. Ez a laikus orvos kért valaha is szakértői véleményt a “korona”kórokozók kimutatásáról? Ez szinte hihetetlen. Ez a miniszter részéről egy durva, gondatlan mulasztás lenne.

Követelem Öntől a Robert Koch szerinti helyes kórokozókimutatást, és a PCR-teszt – a feltaláló Kary Mullis szerinti – kezelési útmutatójának nyilvános kiigazítását.

Olivia apja

Helmut Pilhar

Helmut Pilhar an Lothar Wieler – Offener Brief