Hamburgi másodfokú bíróság részére 2013.05.05

Dr. med. Mag. theol. Ryke Geerd Hamer
dr.hamer@universitetsandefjord.com
www.universitetsandefjord.com
Sandkollveien 11
N-3229 Sandefjord

2013.05.05.

Másolatot kap: Birgit Steinacker, ügyvéd

 

Hamburgi Tartományi Bíróság részére

 

úgynevezett 10. Polgári Tanács
Sievekingplatz 1.
20355 Hamburg
Fax: (040) 4 28 43 – 2378
(040) 4 28 43 – 4318/9
poststelle@lg.justiz.hamburg.de

úgynevezett Hartmann bíró részére

 

Tisztelt Hartmann úr, hivatkozva a 2013.04.11-i levelemre, melyre hiába várom a válaszát, a következőket közlöm Önnel:

  1.     Ön az én levelemet az ügyvédem, Birgit Steinacker részére kommentár nélkül továbbította. Ez törvénybe ütközik. Önt a törvény kötelezi arra, hogy világosan megválaszolja a kérdésemet, és ebből a szempontból mindegy, hogy Ön egy legálisan, a törvény szerint felesküdött bíró vagy csak egy „magán álbíró”, aki saját páholymesterének tett esküt. Mivel nem akar válaszolni erre a sorsdöntő kérdésre, ill. mivel hazudozás nélkül nem tud igennel válaszolni, az Ön hallgatását kénytelen vagyok a tények elferdítésének tekinteni. Ezt a törvény bünteti. Ez egyben alattomos is, és engem, a vádló jogaiban mélységesen sért. Ha az ügyvédem ugyanis ismételten felteszi Önnek a kérdéseimet, azonnal búcsút mondhat ügyvédi pályafutásának, ezt a tényt időközben számos ügyvéd megerősítette.
  2.     Ha az ügyvédem semmit nem ír vagy ha megvonom tőle az ügyvédi megbízatást, kölcsönös megállapodás szerint Ön megteheti azt, hogy az angol tengeri jog szerint 2013.05.16-án lefolytassa a tárgyalást és mulasztás ügyében ítéletet hozzon, mivel Steinacker asszony kezdetben Önt bíróként tévedésből már elfogadta.
  3.     Úgy érzem, hogy Ön törvénytelenül, bírónak álcázva csúnyán rászedett, becsapott engem. Alapjában véve a teljes igazságszolgáltatási csalás sokkal átfogóbb, mint ahogy azt eddig képzeltem.

A másodfokú bíróságoktól felfelé mindig „kötelező” az ügyvédi képviselet.  Ahhoz, hogy az ügyvéd megkaphassa a honoráriumát, mindig beleegyező nyilatkozatot tesz arról, hogy ügyfele nevében elfogadja a bírót, az „ügyiratszámot” és helyét a bírósági tárgyalóteremben.

Ez pontosan az a 3 dolog, amit minden magánbíróságnak és magánbírónak saját páholymestere parancsának engedelmeskedve (Max Warburg?), mint ahogyan Önnek is, ki kell csalnia ahhoz, hogy törvényesen az angol tengeri jog szerint a döntőbíró szerepét játszhassa.

  1. törvényes bírónak ismeri el az álcázott döntőbírót
  2. elfogadja az ügyiratszámot
  3. elfogadásképpen az ügyvéd köteles minimum elméletileg, de ténylegesen is elfoglalni a helyét (= leülni) a tárgyalóteremben

Mivel tehát az összes ügyvédnek el kell fogadnia ezt a három dolgot ahhoz, hogy ne veszítse el ügyvédi tevékenységének gyakorlási jogát, az ügyvédnek be kell csapnia ügyfeleit, árulóvá kell válnia, és ügyfeleit illegális álbírók kezére kell juttatnia önkényes elítélésre, kiknek sem jogállami eskütételük és jogosultságuk, sem hivatalos engedélyük nincs, csupán egy, a zsidó páholymestere felé tett „páholyeskütételük”. Az ügyfél, aki erről a szervezett csalásról mit sem sejt és akinek az ügyvédje jogállami, igazságos tárgyalást ígért, megütközik, ha hirtelen szembesül a valósággal.

Így működik hamis igazságszolgáltatásunk már 60 éve (1954-től napjainkig) az „angol tengeri jog” szerint, de valójában a mindenre kiterjedő, legalattomosabb csalás szerint. Egyszóval a gyanútlan ügyfélnek fogalma sincs, milyen játékot űznek vele ebben, a bírók közti galád játszmában.

Az ügyfél mindig bizalommal azt hitte, hogy ügyvédje becsületes és jó tanácsokkal látja el az állítólag érvényben lévő, egy „jogállam” jogi paragrafusai szerint. Voltaképp rá kell döbbenie minden, a 60 éve folyamatosan és előre megfontolt szándékkal csaló páholymesterek által lóvá tett szerencsétlen ügyfélnek, hogy paragrafusok ezreivel (hülyítve és ezzel a hazug igazságszoltáltatással orránál fogva vezetve a németeket) gyakran teljes vagyonából forgatják ki vagy gyermekeitől, szabadságától fosztják meg, és hogy mindez csupán hamis, érvénytelen kacathalmaz, mert a manipulált bírónak mindig a zsidó páholymestere utasításának megfelelően a páholyesküje szerint kell döntenie – nincs más választása – és eszerint dönt is. Mindeközben az összes paragrafus harmadrendű szerepet tölt be.

Így kényszerítenek már csaknem 60 éve minden ügyvédet arra, hogy elárulja ügyfeleit és általuk válik minden ügyfél páholyrabszolgává. Az ügyvéd kénytelen együttműködni ahhoz, hogy ügyfele elárulásával biztosítsa megélhetését. Ez egy undorító, becstelen játszma.

Ha pedig kérdéseket tesz fel az ember, melyeket a bíró a törvény szerint köteles lenne megválaszolni, egyszerűen nem válaszol. Neki nem kell válaszolnia, hiszen az ügyvéd az ügyfél nevében már elismerte a bírót, az ügyfélnek már nincs szava. A kutya sem kap választ félelemtől rettegő, kérdő szemeire, hogy miért kell őt ok nélkül elaltatni.

Ha az ügyvéd kérdést tenne fel „ügyfele nevében”, miután a tárgyalás elején már el kellett fogadnia a bírót, egyszóval azonnal elveszti ügyvédi tevékenységére vonatkozó engedélyét. Erről – örök hallgatás ígérete mellett – számos ügyvédtől, bírótól, sőt, legmagasabb beosztásban lévő bíróktól kaptam négyszemközt egyértelmű megerősítést. De hát ez szégyen az egész népünkre nézve. Hartmann úr, ha Ön azt mondja nekem, hogy: „Én nem a népemhez tartozom, hanem a páholyomhoz”, rendben, akkor nincs miről tovább tárgyalnunk.

Tudnia kell viszont, hogy ez a segélykiáltó levél nem az Ön személye ellen íródott, hanem az Ön álhivatala ellen.

Látja, majdnem mindenki tud azokról a nagy bűncselekményekről, amelyeket a háború óta a népünk körében és népünkön elkövetnek. Ide tartoznak a mindenre kiterjedő igazságszoltáltatási bűncselekmények is. Mindenki fél a páholymesterektől. Az igazságot azonban a nép közül legalább egyvalakinek ki kell mondania.

Ugyanez történik az onkológusok által a nemzsidó páciensek ellen elkövetett tömeggyilkosságának esetében is, akik páholymestereik utasításait hajtják végre. Az utóbbi 32 évben 30 millió rákban megbetegedett pácienst gyilkoltak meg kegyetlenül keoterápiával és morfiummal csak Németországban (világszerte 3 milliárd). Senki nem merészel erről beszélni, pedig közismert tény, hisz Izraelben a rákbetegek 99%-a a Germán Gyógytudomány segítségével meggyógyul. Ez áll a berlini izraeli nagykövetség 2008-ban tett nyilatkozatában. Egy szó mint száz, minden orvos és az összes ún. medikus bohóc hallgat erről, de valakinek beszélnie kell az igazságról, akkor is, ha harmadszor zárják börtönbe az igazságért, ez számomra megtiszteltetés lenne!

 

És valakinek átkot kell szórnia a tömeggyilkosokra. Én elátkoztam őket.

 

Egy bölcs öregasszony ezt mondta nekem:

Te vagy az egyetlen, aki ezt el tudja mondani

Szintén Te vagy az egyetlen, aki ezt elmondhatja

És szintén Te vagy az egyetlen, akinek ezt el kell mondania!

Hartmann úr, ne vegye rossz néven, de nem cserélnék Önnel.

 

Üdvözlettel

Dr. Ryke Geerd Hamer

 

Utóirat:

Ceterum censeo (egyébként úgy gondolom): Szükségünk van egy jogállamra!

Egyébként Diersch úr, a multimilliárdos sarjadék Eybl masszőr ügyvédje (megtiltotta nekem, hogy rabbinak nevezzem), már 2004/2005-ben Franciaországban ügyvédi „segítségét” ajánlotta fel nekem akkor, amikor Francois Bessy, Franciaország legfelsőbb rabbijának utasítására közjegyző előtt (2005.01.05.) át kellett volna adnom a teljes Germán Gyógytudományt a rabbik számára.

Most megint ellenfelem oldalán „segédkezik” abban, hogy a rabbik megszerezzék szerzői jogaimat.