Hamburgi törvényszék részére 2013.04.11.

Dr. med. Mag. theol. Ryke Geerd Hamer
Sandkollveien 11.
N-3229 Sandefjord 2013.04.11.

 

Hamburgi Törvényszék
Sievekingplatz 1.
20355 Hamburg
Telefax: 040 4 28 43 -2378
poststelle@lg.justiz.hamburg.de

 

Hartmann úr, úgynevezett bíró részére

Ügyiratszám: 310 O 53/12

 

Tisztelt Hartmann úr,

Az utóbbi napokban kaptam egy levelet, ami mélyen sokkolt engem, ennek okát Ön gyorsan meg fogja érteni. Ha mindaz igaz, ami a következő levél idézeteiben áll, akkor Ön engem nemcsak hogy bolondnak nézett, hanem végtelenül aljas módon becsapott engem, mert annak dacára, hogy nem jogosult rá, bírói mivoltot színlelt előttem. Ön tehát nem több, mint egy pocsék színész, aki magára öltötte a talárt és törvényellenesen bíróként lép fel, pedig nem is az, és eljátssza, hogy felesküdött az államra.

 

Idézet:

„Épp az imént kaptam az értesítést a Hamer doktor elleni állítólagos bírósági tárgyalásról. Mindig újra és újra rá kell csodálkoznom arra, hogy még mindig mennyire ostobának nézik a lakosságot.

Már 1962-ben törölték a Hamer doktor elleni bírósági szervezeti törvénykezés 15. paragrafusát, mely kimondta, hogy a bíróságok állami bíróságok. Azóta Németországban már nincsenek állami bíróságok. Az ún. államszövetségi 2006/2007 évi tisztító törvényekkel az egész bírósági szervezeti törvénykezés érvényét vesztette. Tehát az (állítólag a BRD Kft. magáncég uralma alá tartozó) szövetségi Németország megszállt területein már csak a tengeri kereskedelmi jog szerint ítélkező igazságszolgáltatási vállalkozások működhetnek. Eközben mindkét félnek el kell ismernie a tárgyalást vezető bírót. Ez többek között úgy történik, hogy leülnek, elfogadják az ügyiratszámot és nem tiltakoznak a tárgyalás megnyitása ellen. Amennyiben ezek a feltételek nem teljesülnek, úgy az ítélet csak egy darab értéktelen fecni. Ajánlatos a tárgyalás megkezdése előtt eskü alatt tett biztosítékot kérni a bírótól arról, hogy ő egy legálisan működő állam alkalmazottja és elkérni tőle a hivatali igazolást (nem a szolgálati igazolványt) – ami képtelenség, hogy a birtokában legyen. 1990.09.23-a óta a BRD (Német Szövetségi Köztársaság, röv.: NSzK) alaptörvénye a 23. cikkely törlése által ugyancsak érvénytelen. Az akkori legfelsőbb bíróság ítélete szerint Németországban az egyedül fennálló állam a Német Birodalom. Az NSzK soha nem volt állam, hanem mindig csak a szövetségesek önkormányzata. Mindig csak birodalmi polgárok léteztek, soha nem voltak szövetségi polgárok (l. önkormányzati törvény). Sajnos erről a legtöbb ügyvédnek nincs tudomása.”

Dr. P

Szégyellem magam az egész népem nevében, hogy 60 éve jámbor és naív módon hagytuk magunkat orrunknál fogva vezetin a nem legális ún. igazságszolgáltatás által és jólnevelten beültünk a hazug és csaló bírósági termekbe.

Egy internetes elemzés szerint országunkban minden bíróság egy cég, melynek egy magánszemély a tulajdonosa. Ez a személy országunk több nyugdíjazott jogászának nyilatkozata szerint mindig egy páholymester. Mivel azonban ahogy a páholymesterek páholyalkotmánya alapján a páholymesternek (normális esetben rabbi), akinek ugye a páholy a saját „tulajdona”, mindig a zsidó hitközösséghez kell tartoznia, úgy kivétel nélkül az összes bíróságunknál(!) a jogállamra felesketett, független bírók döntenek. Egy független állami bíróságnál nem ez a helyzet.

Az egyszerűség kedvéért képzeljük csak el, hogy Max Warburg, aki egy százszoros milliárdos páholymester, és akinek tulajdonát képezi a Hamburgi Törvényszék és a Hamburgi Warburg-Bank, tehát ő a bíróság és a bank főnöke, ahogy neki, természetesen mint magánszemélynek megbeszélése lenne a többszörösen milliárdos Eybllel, az én alperesemmel és közben örömmel dörzsöli a tenyerét, amikor arra gondol, hogy mi módon fogja azt a goj, azt a még naiv Dr. Hamert, aki hisz a bíróságokban, hátrányos helyzetbe hozni. Közben a Germán Gyógytudomány szerzői és kiadói jogai pedig egy szép napon többet érnek majd, mint a Warburg-bankok és Eybl vagyona együttvéve.

Hartmann úr, emberi jogom követelni Öntől, hogy 2013.04.23-i határidővel az ügyvédemhez benyújtsa az eskü hatályával bíró biztosítékot arról, hogy Ön egy legálisan fennálló államra feleskedett alkalmazott és mellékelje a hivatali igazolásának (nem szolgálati igazolvány) másolatát.

Amennyiben arroganciával nem válaszol vagy hazudik, nyilvánosan csalónak fogom nevezni. Minden német embernek példaképpen felajánlom ezt a levelet, hogy a naív, hiszékeny honfitársaim végre felébredjenek.

 

Üdvözlettel

Dr. Ryke Geerd Hamer

 

U.I.:

Egy további idézet egy, a Kempteni Törvényszéknek írt levélből (természetesen a Hamburgi Törvényszékre, ill. a Frankfurti Közig. Kft. = NSzK összes álbíróságára is vonatkozik):

 

„Tisztel Hölgyeim és Uraim,

Önök a Rehklau ügyben nyomozást indítottak Dr. Hamer ellen. Milyen jogon tulajdonképpen? Önök „államügyészségnek” titulálják magukat, de melyik államot képviselik Önök? Nem lehet, hogy az NSzK-t, mert Sigmar Gabriel az NSzK-t az SPD országos pártkongresszusán „nem-kormányzó-szervezetnek nevezte Merkel asszonnyal, mint ügyvezetővel az élén”. Wolfgang Schäuble ugyanakkor megállapította, hogy a SHAEF-törvények érvényesek (SHAEF = Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force; Eisenhower 1944-ben a SHAEF főparancsnoka volt). Aszerint a 2. 9. sz. törvény kimondja, hogy „Senki nem lehet bíró, államügyész, közjegyző vagy ügyvéd, ha nem kapott engedélyt a katonai kormánytól.” Kérdésem tehát, van Önnek engedélye a katonai hivataltól? Amennyiben igen, kérem, küldje el Dr. Hamer részére annak megfelelő, hitelesített másolatát. Ellenkező esetben tudomásom szerint Ön hivatallal való visszaélésben vétkes.

Továbbá: a bírósági szervezeti törvény 15. paragrafusát („az összes bíróság állami bíróság”) 1950-ben megszüntették és az alaptörvény 101. bekezdése szerint „a rendkívüli bíróságok nem engedélyezettek. Senkit sem foszthatnak meg törvényes bírójától”. Mi alapján akar Ön vádolni? Csak úgy mellesleg: 2006-ban az első tisztító törvénykezésnél a bírósági szervezeti törvényt is megszüntették. Ez vajon elkerülte az Ön figyelmét?

Remélem, Ön tisztában van azzal, hogy Ön személyesen büntethető és ez a büntethetőség nem évül el.

 

Dr. H. V.

Melléklet: Belügyminisztérium 2012.06.13-i levele

https://siriusnetwork.files.wordpress.com/202/06/otto.jpg

Egy bíró legitimitása

 

Antonio M. Dorado 2008.05.31-i cikke

 

A Német Szövetségi Köztársaság alaptörvényének 101. bekezdésének 1. pontja kimondja, hogy „a rendkívüli bíróságok nem engedélyezettek. Senkit sem foszthatnak meg törvényes bírójától!” Ez azt jelenti, hogy az állampolgár kérheti a bírója igazolványát. Egy rendőri alkalmazottnak –  egyenruhában vagy anélkül, ill. akár ismerős, akár nem –  a törvény szerint minden jogi tevékenység megkezdése vagy közbenjárás előtt igazolnia kell magát, ha azt az állampolgár kéri! Minden huzavona nélkül! És pontosan ez vonatkozik egy bíróra is. Ha egy állampolgár ezt az igazolást kéri, akkor az alaptörvény 97. par. 1. bek. alapján („a bíró független és csak a törvénynek tartozik alávetnie magát”) a bíró köteles azt bemutatni. Ez okból kifolyólag az utóbbi 12 hónapban összesen 1200 bírónak tették fel a kérdést: „Ön a Német Szövetségi Köztársaság alaptörvényének 101. par. alapján törvényes bíró, és ha igen, igazolni tudja magát?” Érdekes módon egyik sem tudta vagy akarta (?) az alaptörvény 101. par. alapján legitimizálni, ami egyben azt jelenti, hogy az ún. „Német Szövetségi Köztársaságban” nincsenek törvényes bírók. Mert a 101. és a 103. par. (1. bek.: „A bíróság előtt mindenkinek joga van egy törvényes meghallgatásra.”) alapján Németországban minden bíróság egy rögtönítélő bíróság, ill. különbíróság – mely ugyanakkor a 101. par. szerint nem engedélyezett – , mivel Németországban egyetlen bíróság sem tartja be az alaptörvény szerinti jogszabályokat. Ezzel a jogállami alaptörvényekre alapozva az „NSzK-ban” a bíráskodás és az összes ún. ítélet, határozat stb. a jog szerint nem érvényes.

 

Egy további idézet a Kempten Törvényszéknek címzett levélből:

Kempteni Törvényszék
Residenzplatz 4-6
87435 Kempten

2013.04.06.

„Az Önök gyanúsítása Dr. Hamer ellen

Tisztelt Hölgyeim és Uraim,

a világhálóról értesültem arról, hogy Önök Dr. Hamert elképesztő gyanúsításokkal sújtják. Dr. Hamer kb. 30 évvel ezelőtt felfedezte az öt biológiai természettörvényt. Ez az orvostudományi felfedezés az orvostudomány történetében egyedülálló és egy „kvantumugráshoz” hasonlítható. Ez az öt biológiai természettörvény csaknem minden betegség okát és lefolyását összegzi. A betegségek (a pszichózisok is) nyomon követhetően magyarázhatók és tetszőleges betegen bizonyíthatók. Az orvostudománnyal ellentétben egyetlenegy hipotézisre sincs szükség. Az egyetemes orvostudomány azonban 5000 hipotézisre (bizonyítatlan feltételezések) alapul.

 

A közismert Schmidsberger, orvos-újságíró Dr. Hamer felfedezését pontosan összefoglalja: „Ha Dr. Hamernek igaza van, úgy a nyugati orvostudomány könyvei már csak papírhulladék értékűek.”

Ez a kijelentés egyértelműsíti, hogy Dr. Hamer ezzel a felfedezéssel számtalan ellenséget szerez magának. Pontosan ez történt, és hihetetlen botrány, hogy épp egy orvosi laikusokkal tarkított törvényszék lép fel vele szemben ellenfélként.

Az internetes böngészéseim során további hihetetlen dolgokra leltem.

Ha a nemzetközi tudakozó cégeknél, mint például a Hoppenstedt, a Manta, a Dun és Bradstreet stb., akik világszerte a cégekre specializálódtak, érdeklődünk, az a hihetetlen információ jut a birtokunkba, hogy a Kempteni Törvényszék cégként van bejegyezve. A Német Szövetségi Köztársaság az összes hivatalával együtt úgyszintén. Ha mindez megfelel a valóságnak, úgy felmerül a gyanú, hogy a Kempteni „Törvényszék” nem is állami bíróság. És a bírók nem az alkotmánynak megfelelően törvényes bírók!