Gyászjelentés

KEDVES GERMÁN GYÓGYTUDOMÁNY BARÁTOK!

Dr. Ryke Geerd Hamer temetése (német nyelvű videó)

Aki most elment közülünk, a legnagyobb űrt hagyta maga után és mégis a legtöbbet hagyta ránk, amit ember adhatott

Hamer doktor saját életével adott bizonyságot arról, hogy ennek a mammonimádó, lélektelen világnak amiben élünk igen is van alternatívája. Ő a tudásával, felfedezésével egy pontos iránytűt és egy biztos pajzsot tett le elénk. Ezeket felvehetjük. Az iránytűt jól használva megtalálhatjuk a mai világ zsákutcákkal teli útvesztőjében a helyes utat, a tudás pajzsát magunk elé tartva pedig biztos léptekkel elindulhatunk rajta. Dr. Hamer több mint 35 évig ezen az úton ment és életével bizonyította, hogy ez az út járható, mi pedig lassan kezdjük felfogni, hogy csak ez az út járható, ami az emberiség mai önpusztító lélektelen világából kivezet.

Ezt az utat, amit Germán Gyógytudomány útjának hívnak a világ mai urai minden eszközzel megpróbálták (megpróbálják) ledózerolni, eltorlaszolni vagy felvásárolni, mert az ő utcáikat, életterüket, érdekeiket – többek között a bank utcát, a kórház utcát, a hatalom utat és a félelem útját- keresztezi, kettészeli. Hamer doktor ezt az utat egymaga építette, 35 éven keresztül védte, feláldozva érte családját, hivatását, karrierjét, otthonát és végül az életét is. Ő nem magáért harcolt, mert önmaga számára elegendő lett volna a szerénység ösvénye, hanem értünk mindnyájunkért küzdött, hogy együtt haladhassunk a szeretet és az egészség útján egy élhetőbb világ és egy igazságosabb társadalom irányába.

Hogy ennek az útnak az elején tartunk és nélküle kell valahogy a helyes irányt meglelnünk, az az Őt elehetelenítő hatalom, a tudását eltulajdonítók és más célokra használók és az Őt megtagadó, de belőle hasznot húzó érdekcsoportoknak, embereknek az elévülhetetlen bűne. Túlzás nélkül nevezhetjük ezeket az emberiség elleni bűntettnek.

Mi, akik még személyesen ismerhettük, akik a közelében lehettünk, akik beszélgethettünk vele, hallgathattuk kedves és bölcs szavait, akik munkatársként, netán barátként tanulhattunk tőle, kaphattunk tőle közvetlen instrukciókat vagy az általa megbízott oktatókon keresztül halhattunk a Germán Gyógytudományról, tudva, hogy a háttérben ott van Ő, mint biztos pont ebben a bizonytalan világban, most itt maradtunk magunkra. Nem tudjuk többé megkérdezni Tőle, hogy melyik a helyes út, de hagyott hátra számunkra sok-sok támpontot, szegélykövet, melyeket gondosan megfigyelve és ápolva tarthatjuk az irányt, amit Hamer doktor örökségének nevezhetünk.

A közvetlen emlékekkel, a tudással, amit örökül hagyott, egyben kötelezettséget is hagyott ránk. Ez a kötelezettség nem más, mint a Germán Gyógytudomány ismereteinek továbbadása abban a szellemiségben, ahogy Ő felfedezte és rendszerbe foglalta. Ez azt jelenti, hogy ezt a tudományt nem sajátíthatja ki semmilyen politikai, gazdasági, hatalmi erő vagy vallási, faji közösség, mert ahogyan Hamer doktor azt egyértelműen többször is megfogalmazta, kijelentette: A Germán Gyógytudomány a nép tudománya.

Nekünk, akik már a Germán Gyógytudomány ismeretében, annak védőernyője alatt élünk, kötelességünk ezt a tudást és szellemiséget megőrizni és továbbadni. Ennyivel tartozunk Dr Ryke Geerd emlékének és az utókornak.

Köszönjük szépen kedves Hamer doktor. Nyugodj békében.

Kelemenné Dévényi Julianna és Kelemen György

**************

Napok óta nem szól nálunk Dr. Hamer Mein Studentenmädchen c. gyógyító dala, mert aznap este nem indult el valamiért a lejátszó. Évek óta először nem énekelt a gyermekeimnek éjjel Hamer doktor. A világ elcsendesedett egy pillanatra.

Elment Dr. Ryke Geerd Hamer, az az ember, aki megváltoztatott mindent. Kinyitotta lelkünk kapuját, felélesztette bennünk az ősi tudást, a természet szeretetét és visszaadta a szabadságunkat! Tudományos kutatásaival alátámasztott egy szeretetalapú gyógyítást.

Kaptunk Tőle igaz ajándékot, az egészség kulcsát. Ezt a felbecsülhetetlen értékű tudást, már soha, senki nem veheti el tőlünk.

A mindenség igaza, a valódi gyógyulás az enyém és a tiéd is lett általa. Benned, bennünk él.

Átírhatják, csorbíthatják, színezhetik műveit, mindez semmit nem számít.

A tiszta tudás belénk égett már és adjuk tovább gyermekeinknek.

A jövőben még nagyobb elszántsággal, mint eddig teszem a dolgom itt Magyarországon a tiszta tudás továbbadásáért, hogy őrizzük a kincset – amit Dr. Ryke Geerd Hamertől kaptunk ajándékba – a Germán Gyógytudományt!

A szívünkben persze most is szól a dallam, de ígérem, hogy egy új lejátszót is beszerzek és újraindítom a gyógyító melódiát, hogy szóljon egy életen át.

Köszönök mindent Dr. Hamer, drága Geerd.

Illés Kata

**************

KPMC: DR. RYKE GEERD HAMER TISZTELETÉRE
/József Attila Ars poetica verse alapján/

Orvos vagyok – mit érdekelne
engem az orvoslás maga?
Nincs e szerep, ha felszínre kerülne
az öngyógyulás folyamata.

A valóság hozzám beszivárgott,
nem függök hipotézisek bankjegyén,
bizonyítok precíz igazságot,
természettörvényekkel az elején.

Szép e forrás – fürödni ebben!
A gondolat, a test, az érzés
egymást öleli s kél ez egyben
bio-logikus megértés.

Más orvosok – mi gondom ezekkel?
Lenézvén a természetet szegyig,
koholt tényekkel és vegyszerekkel
színlel gyógyítást mindegyik.

Én túllépek ezen amorf masszán,
a valódi értelemig és tovább!
Szabad ésszel nem adom már
a tudót játszó ostobát.

Mérgezhess, égethess, vághass, varrhass?
A bölcs anyatermészet részének lásd magad!
Sziszegve se szolgálok aljas,
nyomorító hatalmakat.

Nincs alku – a világ hadd legyen boldog!
Másként akárki akárkit meggyaláz
s megjelennek gyógyító kórok,
miket mindegyiktek félremagyaráz.

Én nem fogom be pörös számat.
Az ősi tudásnak teszek panaszt.
Rám tekint majd, pártfogón, e század,
rám gondol ki rátok már nem szavaz;

engem sejdít a gyógyuló teste
két kiszámított tünet között;
rám várnak kérdésekkel felszerelkezve
kikbe érteni akarás költözött.

S mert hatalmaskodó magas rangok
tudományos rendszerem elnyomják,
új utat törő tiszta hangok
a nép között szórják szét a magját.

Én mondom: Hamis az orvostudomány,
mit betegségekről hirdet mind csak elv.
E szentháromság tartson az egészség talaján:
A lélek, az agy és a szerv.

KPMc, 2017. július 10.

**************

 

 

 

http://germanischeheilkunde-drhamer.com/abschied/ linkre kattintva részvétnyilvánítást küldhetsz Hamer doktor halálára. (A szövegeket be kell külön írni, a copy funkció nem működik)

Verselemzés:

1. versszak:

Ez egy visszapillantás 2000 évre, amikor Arminius a babona és zsarnokság alól első ízben fel akarta szabadítani az embereket. Nagy germán felszabadító volt, aki a véget vetett a nyomorúságnak. Ez azonban nem volt végleges, mert az elkövetkező időkben a szabadság tüzét újra és újra eloltották, de néha mégis fel-fellobbant.

2. versszak:

Ez egy visszapillantás a második felszabadítási kísérletről. Weking, Arminius fia 1200 évvel ezelőtt követte apja hagyományait. Nagy germán felszabadító volt, aki véget vetett a nyomorúságnak. Neki sem sikerült végleges áttörést hoznia. A felszabadítási kísérlet lángját ugyan nem lehetett eloltani, de győzedelmeskedni sem tudott. Semmi sem változott

3. versszak:

Ez a jelen, a mi időnk. Megjelent Dr. Hamer. Még kérdéses számunkra, hogy változik-e valami, vagy a hagyomány szerint minden ugyanolyan lesz, mint Arminius és Weking idejében. Meg kell értenünk az ő felfedezéseit (Isten értelmét). Ha nem, akkor nem fog változni semmi, minden marad a régiben. Szabadság és zsarnokság váltják majd egymást.

4. versszak:

Ez a jövőből egy visszapillantás néhány évszázadra. Dr. Hamer felfedezései nagy áttörést jelentettek és a jövő emberei számára boldog életet hoztak. Attól kezdve a szabadság örökké megmaradt. Azóta nem jött több Arminius, nem jött több Weking és nem jött több Dr. Hamer. A zsarnokságnak vége. Az utódaink megértették Isten értelmét (Dr. Hamer felfedezéseit). Mélységesen hálásak Dr. Hamernek, aki befejezte a nagy felszabadítók művét, ő végleg felszabadította az embereket.

(Werner von der Mühle)