2018 – Visszaemlékezés, párhuzamok, ellentétek

Újabb évet tudhatunk magunk mögött. A Germán bűvöletében élve ez már a 12. év. Nem summázni, visszaemlékezni akarok, csak felidézni néhány epizódját, fordulópontját, komikus és tragikus pillanatát az alábbi felsorolással, ami nem feltétlenül kronológiai sorrendben és nem is a teljesség igényével készült. Inkább az örömeit, kudarcait, hangulatát próbálja megidézni az elmúlt éveknek.

2007-ben átszakadt a gát. Francois Leduci közvetítésével betört Magyarországra is a Germán Új Medicina, mai nevén Germán Gyógytudomány. Ott voltunk az 5 napos tanfolyamán, de akkor még nem sejtettük, hogy ettől mennyire más utat vesz az életünk.

A Leduc-tól megszerzett anyagból Robertó (Barnai Csaba Róbert) hamar megszerkesztette a szervatlaszát. Vélvén, hogy a helyes úton járunk, minden erőnkkel támogattuk, szerveztük neki az előadásokat stb.

Eközben Juli rátalált Hamer Doktor német és angol nyelvű honlapjaira. Tucatszámra fordította onnan a Doktor úr esettanulmányait és küldte tovább Robertónak, várva hogy közkinccsé tegye, de ez sosem történt meg.

2010-ben Julinak sok hetes kitartó próbálkozás után sikerült Hamer Doktorral felvenni a kapcsolatot. Ezen fellelkesülve szervezte meg a norvégiai utazásunkat Hamer Doktorhoz, ahová az általa magyarról németre frissen lefordított szervatlasszal és a szerzőjével, Robertóval és az ő (akkori) élettársával Barbussal érkeztünk.

Az első találkozás életre szóló élmény v olt, de nem szálkamentes. Ugyanis Robertó „elfelejtette” nekünk megmondani, hogy nekik már közvetítőn keresztül volt dolguk egymással. Hamer Doktor korábban megbízta egyik könyvének a lefordításával, aminek a díját ki is fizette (több ezer euro), de a fordítás a mai napig nem készült el. Ez az ügy és a szervatlasz ötlete egy rendkívül kellemetlen órát eredményezett. Ennek ellenére a Doktor úr hajlandó volt a szervatlaszt áttanulmányozásra átvenni és az egyhetes kirándulásunk végén még egyszer találkozni velünk. Ezen a megbeszélésen elmondta, hogy a szervatlasz koncepciója, hiányosságai, tárgyi tévedései miatt fércmunka és nem engedi, hogy ezzel lejárassák a felfedezését. Viszont felajánlotta, hogy a Tudományos Táblázat lefordításához minden segítséget hajlandó megadni.

Eufórikus hangulatban jöttünk haza Norvégiából. Robertó előtt ott volt a lehetőség, hogy kellő szakmai alázattal beálljon Hamer Doktor mögé, ami egy tiszta erkölcsű szép pályaívet jelenthetett volna számára. Ám az ígérgetéseken kívül semmi sem változott.

Eközben Julinak szenvedélyévé vált a Germán. Jó fél év elteltével eldöntötte, hogy Ő lefordítja a Tudományos Táblázatot. Ennek az örömhírnek a közlésére elhívtuk magunkhoz  Robertót és a „belső körét” ( ebből alakult ki később a biologika konzulensi csapata).

A bejelentés (amit Juli örömteli hírnek gondolt) Robertóból igen erős indulatot váltott ki. Kiviharzott, mint a Százegy kiskutyában Szörnyella de frász, és az öklével fenyegetve kiabálta, hogy ezért tönkre tesz minket. Visszafordulva még hozzátette, hogy ehhez 10 évre előre megvan ellenünk a stratégiája. Itt fejeződött be a vele való személyes kapcsolatunk. Ő még 1-2 évig vívott ellenünk. A legkülönfélébb sértegetésekkel, rágalmakkal provokált minket, de a küzdelme egyszemélyes háborúvá redukálódott. A mi életünk sokkal tartalmasabb, harmonikusabb volt (és ma is az) annál, hogy megérintsenek ezek a negatív hullámok.

A Tudományos Táblázat fordításának közel másfél éves ideje alatt a napi szintű telefonkapcsolat és a többszöri személyes látogatás Hamer Doktornál megalapozta a feltétlen bizalmat és büszkén mondhatjuk, hogy az életre szóló barátságunkat. Így vált Juli Hamer Doktor tanítványává.

A Tudományos Táblázat megjelenése nagy riadalmat okozott a biologikánál. Robertó összehívta a konzulenseit és a középkort idéző elszántsággal nyilatkozatban határolódtak el Hamer Doktor tudományos könyvétől. Mind ez 2011. december 2-án történt. A nyilatkozat a mai napig is olvasható.

Az elkövetkező években rendszeres látogatókká, sőt túlzás nélkül mondhatom, hogy családtagokká váltunk Hamer Doktoréknál. Norvégiában, Sandefjordban egy szép fekvésű, ám kisebb házuk volt. Ez egy család normál életviteléhez elegendő lett volna, ám a Doktor úr élete végéig tartó kutatómunkáját biztosító több mint 50 ezer kórtörténet CT-kel, leletekkel, leírásokkal stb., valamint a folyamatosan érkező újabb ismeretanyagok mennyisége jelentősen megnehezítette a házban való létezést. 2014-ben elhatároztuk, hogy ezen változtatunk. Az előkészítő munkák, engedélyek beszerzése után kis építőipari csapatunkkal 3 alkalommal mentünk ki több hétre, itthonról kamionnal vittünk minden építőanyagot (mert ott ez megfizethetetlen) és építettünk hozzá nappalit, archívumot, stúdiószobát és nagy teraszokat, ahol Hamer Doktor a legszívesebben tartózkodott. Itt etette kedvenceit, mókusokat, sirályokat és mindenféle madarat. Hamar odaszoktak, mert pazar kiszolgálásban volt részük.

Idehaza közben Juli több alkalommal szervezett Helmut Pilharnak (Hamer Doktor által  kinevezett docensnek) Germán Gyógytudomány tanfolyamot. 2011-ben, 2012-ben és 2016/2017-ben. Akkoriban ezeken a tanfolyamokon lehetett megtanulni a Germán alapjait.  Ezek nagyon sikeres és hasznos tanfolyamok voltak. Sokan elsajátították a Tudományos Táblázat használatát, megtanulták felismerni a DHS-eket, síneket. És akadtak, akik már az alapok elsajátításával kiteljesedve érezték az életüket, önálló rendszert alkottak, de még olyan is akad, aki isteni mivoltját származtatja a Germán Gyógytudományból. Ez aztán a teljes siker!

2017. július 2-án Dr. Ryke Geerd Hamer eltávozott az élők sorából. Ez óriási tragédia! Jó egy hónappal azelőtt jöttünk haza tőle. Ugyan gyengélkedett, sokat feküdt, de erre nem számítottunk. Máskor is jártunk nála úgy, hogy megoldási fázisban volt, mindig pontosan tudta, hogy mi volt a DHS és mikor a megoldás, de ezeket a tüneteket türelemmel tűrte, amíg kifut a program és folytatta tovább a munkát. Ezúttal is tudta, de a szervezete már nem bírta tovább.

Juli Hamer Doktor haláláig tanítványként és munkatársként bővítette ismereteit. Azóta a Doktor úr özvegyét segítve dolgozzák föl és rendszerezik a fennmaradt, de még nem publikált kutatási anyagokat és kéziratokat. Ezen ismereteket továbbítja annak a néhány embernek, akik nem a magamutogatásban érdekeltek, hanem a Germán Gyógytudomány minél mélyebb megismerése és továbbadása mellett kötelezték el magukat. Ezek alapján készítik Illés Katával az oktatási és tanfolyami anyagokat, amit Kata ad tovább a Germán Gyógytudomány Oktatási Központban.

Nyílnak a szemek, bomlik az egység.

Tavaly megkeresett minket Vajai Márti, aki hosszú évekig a biologika motorja, Robertó társa volt. Egy hosszú őszinte beszélgetés keretében elmondta, hogy Robertó hogyan tartotta tévhitben őt és tartja máig is az egyre fogyatkozó létszámú konzulenseket. Hogyan vette rá, hogy aláírják a Germán Gyógytudománytól elhatárolódó „Figyelemfelhívás” című nyilatkozatot, és hogyan démonizálta Hamer Doktort és minket. Márti egy körlevélben írta meg a történetüket, ami itt olvasható:

Ez a nyilatkozat egy őszinte egyenes lezárása a múltbéli tévedésnek. Azt hiszem ez jó példa, csak így lehet emelt fővel és egyenes gerinccel megmaradni. Amelyik konzulens erre nem hajlandó, annak vagy erős anyagi kötődése lehet a biologikához, vagy hiányzik belőle a gerinc.

Azok az emberi léptékkel kérész életűnek mondható vadhajtások, ahol átnevezik, pszichologizálják, kiegészítik, más rendszerbe foglalják a Germán Gyógytudományt, látszólag károsnak tűnnek. Valójában szükség van rájuk, mert pontosan a zsákutcájuk bizonyítja a Germán időtállóságát és ezzel annak előhírnökeivé válnak.

A 2018-as év is mozgalmasra kerekedett. A megújult honlap munkálatain és a folyamatosan közzétett új információk mellett Juli befejezte két könyvnek a fordítását. Az egyik írója Gisela  Hompesch, amelyben Hamer Doktorról és a Germán Gyógytudományról olvashatunk érdekes, és a megértéshez szükséges fontos dolgokat. A másik kiadvány Hamer Doktor: Rák és minden ún. betegség – Bevezető a Germán Gyógytudományba c. könyve. Ez komoly hiányt pótol, mert a Tudományos Táblázat mellett ez Hamer Doktor első, magyar nyelven megjelent munkája. Mindkét könyv már a nyomdában van, és minden jel szerint 2019 első hónapjaitól kapható lesz. Juli idén még összeállított „Rövid ismertető” címmel egy, a Germán Gyógytudományról szóló füzetecskét, ami kedvcsináló, figyelemfelkeltő célt szolgál.

A következő évre kitűzött feladatok előkészületei is zajlanak. A Germán Gyógytudomány piliscsévi képzési központjában a honlapon is megtalálható rend szerint folytatódnak a képzések, előadások Illés Kata vezetésével. Készül továbbá a Germán alapelemeinek megismerésére egy olyan prezentáció, ami mindenki számára hozzáférhető lesz a honlapon. Juli ezt a fordításokkal párhuzamosan készíti. Ez az anyag arra is alkalmas lesz arra, hogy bárki tudásszintje alapján méltóképpen képviselhesse a Germán Gyógytudományt. Ezzel az ország több pontján is nyomon követhetően lehetőség nyílik az ismeretek elsajátítására.

Ehhez a munkához kívánok a Germán Gyógytudomány szorgos csapatának erőt, kitartást, a haszonélvezőinek, a kedves olvasóknak pedig kellő figyelmet, megértést és felismeréseket.

Valamint kívánok mindnyájunknak az elkövetkezendőkhöz sok toleranciát és Békés, Boldog Új Évet!         

2018. december 31.

Kelemen György