A “Korona-vakcinázás: Amit az orvosoknak és a betegeknek feltétlenül tudniuk kell” c. könyv tematikája

Beate Bahner az egészségügy első szakjogásza. Fiatalon elnyerte az Ügyvédi Iroda Alapítói Díjat, és sikeres ügyvédi tevékenysége mellett több egészségügyi jogi szakirodalmat is írt. Bahner volt az egyik első ügyvédnő, aki 2020 áprilisában panaszt nyújtott be a szövetségi alkotmánybírósághoz a hivatalos korona-intézkedések ellen. A kanyaró elleni kötelező védőoltás elleni széles körű alkotmányjogi panasza jelenleg is folyamatban van. (www.beatebahner.de)

Bevezetés

 • A védőoltás a testi épségbe való beavatkozás.
 • A pácienst kellően alaposan tájékoztatni kell ahhoz, hogy meg tudja ítélni a korona-oltás előnyeit és hátrányait.
 • A megfelelő és teljes körű tájékoztatással az orvos átadja a felelősséget a páciensnek.

Kockázatok és mellékhatások

 • A Covid-19 elleni védőoltásról is létrejön egy terápiás szerződés az orvos és a páciens között.
 • A védőoltások sohasem sürgősek, mert általában egészséges embereknek adják be őket pusztán megelőző intézkedésként.
 • Az első alkalommal alkalmazott, teljesen új típusú oltás országos és világméretű propagandája példa nélküli, és az embereknek fel kellene figyelniük rá.
 • Az orvosok állítólagos felelősségmentessége a politikusok hamis ígérete.
 • A korona-oltás “megfelelő” végrehajtása az orvos által rendkívül időigényes. Az orvosoknak ezért tisztában kell lenniük személyes felelősségi kockázatukkal.
 • A Biztosítóval Szerződött Orvosok Szövetségi Egyesület (KBV) részéről durva tévedés azt állítani, hogy az oltás előtt nincs szükség szóbeli tájékoztatásra.

Tájékoztatási kötelezettség a bíróság elvei szerint

 • A páciens megfelelő tájékoztatása elengedhetetlen előfeltétele annak, hogy a páciens ténylegesen beleegyezését adja a kezeléshez.
 • A páciens beleegyezése csak akkor érvényes, ha megérti döntésének teljes következményeit.
 • A kezeléshez való hozzájárulás csak azokra a körülményekre vonatkozik, amelyekről a pácienst megfelelően tájékoztatták.
 • Az orvosnak széles körben tájékoztatnia kell a pácienst a beavatkozás lehetőségeiről és kockázatairól.
 • A pácienst tájékoztatni kell a beavatkozás leggyakoribb és legjellemzőbb kockázatairól, valamint a legsúlyosabb kockázatokról.
 • Minél kevésbé sürgős egy kezelés, annál nyomatékosabban kell tájékoztatni a pácienst a kockázatokról. A korona-oltás minden, csak nem sürgős.
 • A pácienst tájékoztatni kell a legsúlyosabb kockázatról, még akkor is, ha az ritka.
 • Az orvosnak még a ritka kockázatokat sem szabad lekicsinyelnie, ha azok a páciens jövőbeli életére különös terhet rónak.
 • A védőoltás csak egy a korona megelőzésének számos módja közül. Tekintettel a szervezet saját immunrendszerére és jó egészségügyi ellátórendszerünkre, ez korántsem alternatíva nélküli. Az orvosnak ezt meg kell magyaráznia.
 • Új terápiás módszerek alkalmazásakor az orvosnak különösen gondosan el kell magyaráznia azok előnyeit és hátrányait.
 • A korona-oltások “új oltási területet” jelentenek. Az orvosnak egyértelműen és kíméletlenül felvilágosítást kell adnia a kockázatokról.
 • A tájékoztatást mindig szóban kell megadni.
 • Nem elegendő a páciens csak írásbeli tájékoztatással történő tájékoztatása. Az orvos szóbeli magyarázatára mindig szükség van.
 • A 18 év alatti gyermekek és serdülők esetében a szülőket tájékoztatni kell.
 • A tájékoztatást legalább egy nappal korábban, de lehetőleg több nappal korábban kell megadni. Az újszerű oltás ugyanis a lehetséges kockázatok és mellékhatások miatt messzemenő döntés.
 • A páciens csak kivételes esetekben mondhat le a erről a tájékoztatásról.

Felvilágosítás a koronavírus elleni védőoltásról szóló rendelet alapján

 • A Robert Koch Intézet szerint a tünetek 99 százaléka tipikus influenzaszerű tünet. Erről az orvosnak tájékoztatást kell adnia.
 • A Robert Koch Intézet szerint a SARS-CoV-2 okozta tüdőgyulladás kockázata mindössze 1 százalék. A tüdőgyulladás is kezelhető.
 • A WHO megerősíti a korona alacsony, 0,2 százalékos halálozási arányát.
 • Az Európai Unióban egy betegség akkor számít ritka betegségnek, ha az EU-ban 10 000 emberből legfeljebb 5 embert érint.
 • 98 százalékuk a COVID-19-től eltérő betegségekben halt meg, különösen szív- és érrendszeri betegségekben, rákban és légzőszervi betegségekben.
 • A hosszan tartó COVID-tüneteket bizonyítékokon alapuló kritériumok alapján kell kutatni.
 • A védelmező T-sejtek nyilvánvalóan még évekig, sőt évtizedekig kimutathatók a szervezetben.
 • A COVID-19 okozta enyhe betegség után a betegeknél stabil és hosszan tartó immunválasz alakul ki.
 • Egy német tanulmány szerint egyértelmű jelek utalnak arra, hogy a gyermekek immunvédelme még a felnőttekét is felülmúlja.
 • A Robert Koch Intézet azt ajánlja, hogy a koronavírusos betegség lefolyásának enyhítése érdekében biztosítsuk a megfelelő D-vitamin-ellátást.
 • Sok jó kezelési lehetőség van a korona kezelésére.
 • Még a betegség nagyon ritka, súlyos lefolyása is kezelhető a megfelelő gyógyszeres kezeléssel.
 • A Robert Koch Intézet a Remdesivirt ajánlja súlyos kórfolyamatok esetén, bár a WHO és az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) is ellenzi a gyógyszer alkalmazását!
 • A Biztosítóval Szerződött Orvosok Szövetségi Egyesületének (KBV) honlapján csak erre az egy COVID-19 kezelésére vonatkozó terápiára való utalás található – ez egy új kezelési módszer, amely (még) nem engedélyezett gyógyszerekkel történik.
 • A törvény rendelkezik a lakosság betegségmegelőzésről szóló felvilágosításáról. A korona esetében ilyen oktatásra soha nem került sor.
 • Különösen a gyermekeknek kell tudni felépíteni a saját immunitásukat a rendszeres megfázás és a normális szociális kapcsolatok révén.
 • Bárki, aki orvosként azt állítja, hogy a SARS-CoV-2 vírus ellen a védőoltás az egyetlen lehetőség, tisztességtelenül és tudománytalanul jár el. Félrevezeti a betegeit.

Az oltások újszerűségéről történő felvilágosítás

 • Korábban még soha nem alkalmaztak mRNS-vakcinákat embereken.
 • Egy új technika következményeit mindig gondosan fel kell mérni. Ez a kockázatértékelés teljesen hiányzik az új, genetikailag módosított mRNS és vektor vakcináknál.
 • A vakcina minőségét, biztonságosságát és hatékonyságát bizonyítani kell. A védőoltás előnyeinek egyértelműen felül kell múlniuk a kockázatokat.
 • A gyógyszerek gyorsított tesztelésére akkor van lehetőség, ha még nem állnak rendelkezésre egyéb terápiás lehetőségek, és különleges egészségügyi szükségállapot áll fenn.
 • A “gyorsított feltételes jóváhagyás” feltételei egyetlen alkalommal sem teljesültek. Annak meghosszabbítását mindenképpen el kell utasítani.

A lerövidített engedélyeztetés kockázatairól történő felvilágosítás

 • Még soha nem volt példa arra, hogy egy új, genetikailag módosított vakcinát néhány hónap alatt, a klinikai tesztelés szokásos és szükséges fázisainak figyelmen kívül hagyásával engedélyeztek volna. Az orvosnak tájékoztatást kell adnia a kapcsolódó veszélyekről.
 • A sertésinfluenza elleni Pandemrix vakcina olyan antitestek képződését váltotta ki, amelyek az emberi szervezet ellen irányulnak.
 • Az orvosnak tájékoztatnia kell a beteget, hogy a korona-vakcinával kapcsolatban még nem végeztek biztonsági vizsgálatokat.
 • Az uniós jog szerint a géntechnológiával módosított mikroorganizmusok használata eddig csak szigorú biztonsági óvintézkedések megtétele után volt megengedett.
 • Az EU 2020. július 15-én felfüggesztette az emberi egészség védelmét szolgáló biztonsági vizsgálatokat az összes korona-vakcina esetében.
 • A korona-vakcinák állítólagos sürgőssége miatt felfüggesztették a környezeti hatásvizsgálatokat, az elbírálási eljárásokat és a klinikai vizsgálatokhoz szükséges nemzeti hozzájárulást minden géntechnológiával módosított (mikro)organizmus esetében.
 • A korona-vakcinák biztonságosságát nem ellenőrizték.

A korona-vakcinázás előnyeiről szóló felvilágosítás

 • A védőoltás állítólag 80-90%-kal csökkenti a koronabetegség kockázatát.
 • A Robert Koch Intézet szerint nem zárható ki, hogy a hatékonysággal kapcsolatban téves eredmények születtek.
 • A Robert Koch Intézet szerint is alacsony a védőoltások lehetséges hatékonysága.
 • Az 56-65 éves korcsoportban az Astra-Zeneca által végzett oltási vizsgálat szinte semmilyen jótékony hatást nem mutatott ki.
 • Összességében a korona tünetei (bármilyen jellegű) kialakulásának kockázata kevesebb, mint 1%, még a nem beoltottak esetében is.
 • Fontos különbséget tenni a relatív és az abszolút kockázatcsökkentés között.
 • A súlyos korona kialakulásának kockázatát tekintve az abszolút kockázatcsökkenés átlagosan csak 1%.

A korona-vakcinázás kockázatai és mellékhatásai

 • Az orvosnak tájékoztatnia kell a mellékhatásokról, még akkor is, ha azok nagyon ritkák.

Európában bejelentett mellékhatások

 • Az EMA által fenntartott EudraVigilance adatbázis nehezen hozzáférhető és zavaros. A laikusok számára nem áll rendelkezésre egy áttekintő anyag a korona-oltások mellékhatásairól.
 • Az orvosnak világosan és kíméletlenül tájékoztatnia kell a beteget arról is, hogy az ismert kórképek milyen következményekkel járnak a további életvitelére nézve.

Németországban bejelentett mellékhatások

 • Az oltási kampány kezdete óta 7 hónap alatt 14 027 súlyos mellékhatás gyanúját jelentették a Paul Ehrlich Intézetnek.
 • Csak legalább 2000/100 000-es előfordulási gyakoriság esetén hasonlítható össze a súlyos korona-esetek száma a vakcinázás súlyos mellékhatásainak számával. Az alacsony jelentési arányt itt még nem vettük figyelembe.
 • Németországban 7 hónapon belül 1254 halálesetet jelentettek a korona-vakcinázással összefüggésben (2021. július 31-ig).
 • A korona-vakcinák esetében az oltás megkezdése óta eltelt első 7 hónapban 20-szor több nemkívánatos eseményt és körülbelül 23-szor több halálesetet jelentettek, mint az elmúlt 21 év összes védőoltása esetében együttvéve.

A Paul Ehrlich Intézet figyelmeztetése a konkrét mellékhatásokról

 • Trombocitopénia mint új szindróma, jelentős vérrögképződési kockázat, vérzési és cikluszavarok, anafilaxiás reakció, Guillain-Barré-szindróma, szívizom- és szívburokgyulladás, kapilláris átszivárgás szindróma, erythema multiforme, a bőr akut gyulladása, glomerulonephritis/nefrotikus szindróma, a glomerulusok mindkét vesét érintő gyulladásos reakciója.
 • Az orvosnak tudnia kell, hogyan kell eljárnia súlyos allergiás és anafilaxiás reakciók esetén.

A WHO-nak lejelentett mellékhatások

 • A WHO adatbázisába már csaknem napi 100 oltással összefüggő halálesetet jelentettek.

A védőoltás okozta halálozási kockázatról való felvilágosítás

 • Több, mint 1254 bejelentett haláleset Németországban (2021. július 31-ei állás szerint)
 • 13 432 bejelentett haláleset Európában (2021. augusztus 20-ai állás)
 • 22 halálozás gyermekek és serdülők körében (2021. július 23-ai állás)
 • 13 627 haláleset az USA-ban (2021. július 9-ei állás)
 • Az Egyesült Államokban bejelentett halálesetek összehasonlítása azt mutatja, hogy a korona-oltások körülbelül 40-szer annyi halálesetet okoznak, mint az elmúlt 30 évben bármilyen oltás.

Alultájékoztatás “underreporting” által

 • Az orvosok, a betegek és a hozzátartozók szinte mindig tagadják a panaszok és a halálesetek és a korábbi oltás közötti kapcsolatot.
 • Az orvos nem kap további díjazást a gyanús esetek bejelentéséért. Ezért nem ösztönzik őket a további erőfeszítések megtételére.
 • Becslések szerint a mellékhatásoknak csupán 5%-át jelentik a Paul Ehrlich Intézetnek.
 • Ha a gyógyszerek “biztonságosnak és jól tolerálhatónak” minősülnek, kevesebb mellékhatásról adnak jelentést.
 • Félő, hogy a Corona-oltásokkal kapcsolatos gyanús eseteknek csak az 1%-át jelentik, mivel az oltásokat “biztonságosnak és hatékonynak” tartják, és nagy kampányokkal reklámozzák.
 • A SARS-CoV-2 vírus kitörése óta a modellezés és a becslések elkészítése az elfogadott új mérce.
 • Az oltás kezdete óta országszerte – az előző évhez képest – átlagosan kilencszeresére nőtt a 80 év feletti koronavírusnak tulajdonított halálozások száma 2021 januárjában és februárjában.
 • Csak a boncolás során derül ki, hogy az oltás után néhány órával bekövetkező allergiás sokk okozta halál az oltás, vagy az ételallergia miatt következett-e be.

A mellékhatások bejelentésének kötelezettsége

 • Az orvosok által bejelentett gyanús esetek bejelentése három intézményen keresztül történik. Ez a jelentéstételi késedelem hibák kockázatát rejti magában.
 • A bejelentési kötelezettség megszegése a szakmai jog szerint akár 50 000 euróig terjedő pénzbírsággal is büntethető.
 • A pácienseknek minden esetben ragaszkodniuk kell ahhoz, hogy az orvosok jelentsék az oltás mellékhatásának gyanúját a közegészségügyi hivatalnak.

A katasztrófális bejelentési kötelezettség

 • A koronavírus elleni védőoltási rendelet nem kötelezi az orvosokat arra, hogy aktívan részt vegyenek a védőoltások felügyeletében.
 • A Paul Ehrlich Intézet csak 2021 májusában 4000 súlyos oltási reakcióról szóló jelentést regisztrált.
 • Ha az orvosok nem vagy késve jelentik a gyanús eseteket, az életekbe kerülhet.

A vakcinázás egyéb szempontjairól szóló oktatás

 • Egyelőre nem ismert, hogy a védőoltás hatása mennyi ideig hat.
 • Az oltás nyilvánvalóan nem véd a beoltott személyekről más személyekre történő átvitele ellen.
 • Egyes szakértők úgy vélik, hogy a beoltott emberek különösen érzékenyek a vírusmutációkra.
 • A COVID-19 elleni védőoltás nem biztos, hogy védelmet nyújt a vírusmutációk ellen.
 • A beoltott emberek nyolcszor nagyobb valószínűséggel fertőződtek meg a dél-afrikai változattal, mint a be nem oltott emberek.
 • Az USA illetékes hatóságainak értékelése szerint nincs szükség “emlékeztető oltásra”.
 • Az emlékeztető oltások szükségességéről, előnyeiről és kockázatáról nem állnak rendelkezésre bizonyítékokon alapuló tudományos eredmények.
 • Miért számít a Robert Koch Intézet a súlyos megbetegedések számának növekedésére, különösen a 60 év felettiek leginkább beoltott csoportjában? Lehet, hogy ez magának az oltásnak köszönhető?
 • Az orvosok nem hagyatkozhatnak a Robert Koch Intézet hiányos tájékoztató weboldalaira.

A nem beoltott személyek felvilágosítása a veszélyekről

 • A “shedding” ebben az összefüggésben “szétterjedést” jelent. Az “önterjesztő vakcinák” olyan vakcinák, amelyek a fertőző betegségekhez hasonlóan terjednek az átvihetőség alapján. Ez azt jelenti, hogy a beoltott személy beoltja személyes környezetét, azaz a közvetlen környezetében lévő embereket is. A híres Johns Hopkins Egyetem Bloomberg Közegészségügyi Iskolájának Egészségbiztonsági Központja már 2018-ban egy jelentésben javasolta, hogy ilyen vakcinákat használjanak bizonyos betegségek elleni immunvédelem kialakítására. A hatóságok tehát időközben arra is figyelmeztetnek, hogy a vírus átterjedhet a beoltottakról a be nem oltottakra. Hogy a vírus hogyan és miért    terjed át a beoltottakról a be nem oltottakra, még nem látszik tisztázottnak – de az nyilvánvaló, hogy a vírusok vagy más mikroorganizmusok átvitele a beoltottakról a be nem oltottakra nyilvánvalóan megtörténik. Természetesen ez nem lehet a “védőoltás” célja.

Az állandó bizottság ajánlásai

 • A Robert Koch Intézet szerint az STIKO egy független szakértői bizottság, amelynek tevékenységét a Robert Koch Intézet Oltásmegelőzési Osztályán működő iroda koordinálja, és amelyet például a szakirodalom szisztematikus elemzései támogatnak.
 • Az STIKO ajánlásait orvosi standardnak tekintik.
 • Nincs tudományos bizonyíték a jelenlegi “világjárványhelyzetre”.
 • Heterológ oltási séma kontra homológ oltási séma: az oltások keresztezését semmi sem támasztja alá.
 • A STIKO döntései teljesen átláthatatlanok és orvosi tanulmányokkal nem alátámasztottak.

Különleges hatások gyermekek és serdülők esetében

 • A STIKO kísérleteken alapuló bizonyítékok nélkül ajánlja az oltást korábban megbetegedett kiskorúak számára. Tanulmányok nem állnak rendelkezésre.
 • A 12 éves és idősebb gyermekekre és serdülőkre vonatkozó oltási ajánlással az STIKO elhagyta a tudományosság, az etika, a bizonyítékokon alapuló orvoslás és a felelősségvállalás minden útját.
 • A gyermekek és serdülők oltásának kockázata nagyobb, mint az előnye.
 • A korona-oltás egyértelműen jelentős kockázatot jelent a szaporodási képességet tekintve is.
 • A BioNTech/Pfizer 12-15 éves gyermekek körében végzett klinikai vizsgálat nem mutatta ki a vakcinázás előnyeit. Ennek oka, hogy a beoltott gyermekek 20-75%-ánál jelentős mellékhatások jelentkeztek.
 • A Szász Oltási Bizottság teljes fordulatot tett, és a 12 éves és idősebb gyermekek számára ajánlja a védőoltást. Az USA-ból származó, állítólagosan alapul szolgáló tanulmányok azonban nem tanulmányok, hanem PowerPoint prezentációk és számítások. Az izraeli tanulmány héber írással készült, és nincs lefordítva.
 • A 124. Német Orvosi Kongresszus döntése az iskolások oltásáról szégyenletes.
 • Egyes gyermekorvosok – az összes oltóanyag jóváhagyásával ellentétben – 5 éves kortól is oltják a gyermekeket. Az orvosoknak és a szülőknek életük végéig viselniük kell a felelősséget ezzel a gyermekeknek okozott károkért.
 • Gyermekeket és serdülőket semmilyen körülmények között nem szabad beoltani. A kockázat-haszon arány végzetes. Kiskorúak oltása ellenjavallt. Az orvosok felelősségi és büntetőjogi kockázata óriási.

Különleges hatások várandósok és szoptató anyák esetében

 • Egy német tanulmány szerint a korona alacsony megbetegedési kockázatot jelent a várandós nők számára.
 • A 2020 áprilisa és szeptembere közötti 185 787 szülés során mindössze 247 várandós nő fertőződött meg. Ez 0,13%, azaz 1000 várandós nőből egy.
 • A várandós nőknél nagyon alacsony a súlyos megbetegedés kockázata, és a korona halálozásának kockázata nem áll fenn.
 • A CRONOS tanulmány szerint a 14 súlyosan beteg várandós nő közül egy sem halt meg a korona miatt.
 • A várandós nők és az újszülöttek esetében szinte semmilyen kockázatot nem jelent a koronavírus.
 • A korona vakcinával kapcsolatban nincsenek klinikai tanulmányok várandós nők esetében.
 • Az STIKO ajánlásával ellentétben az orvosoknak különösen szigorú tájékoztatási kötelezettsége van a várandós nők oltása során.

Különleges hatások idősek és súlyos betegek esetében

 • Súlyosan beteg és így legyengült immunrendszerű betegeken nem végeztek vizsgálatokat. A kormány és a Robert Koch Intézet megsérti az orvosi kutatás minden etikai normáját azzal, hogy az oltást prioritásként kezeli, és éppen ennek a veszélyeztetett betegcsoportnak ajánlja az oltást.
 • Az AstraZeneca vizsgálatában csak 292 75 év feletti résztvevő vett részt. (2021.július 20.)
 • 57 vezető tudós a korona -oltások azonnali leállítására szólít fel.

Oltási kórtörténet és a beteg vizsgálata

 • Az oltóorvosnak az oltás előtt minden beteget alaposan meg kell vizsgálnia, hogy kizárja az akut betegséget.
 • A fizikai vizsgálat során az orvos a beteget diagnosztikai eszközök nélkül vizsgálja meg.
 • Az oltás előtti vizsgálatnak meg kell felelnie a szakorvosi előírásoknak.
 • Az orvosnak ismernie kell az általa oltott vakcinák összes ellenjavallatát.

Hozzájárulás a korona-oltás felvételéhez

 • A betegnek világos és egyértelmű beleegyezését kell adnia az orvosi kezeléshez, miután megfelelően tájékoztatták.
 • Az orvosnak ellenőriznie és dokumentálnia kell a beteg felelős döntési képességét.
 • A nem tesztelt oltások mindig súlyos vagy nagyon súlyos mellékhatások kockázatát rejtik magukban.
 • Az orvosnak mindig el kell utasítania az oltást – amíg nem áll rendelkezésre tudományos bizonyíték a védőoltás kiskorúakra gyakorolt előnyeiről! Nem szabad végrehajtania!

Az oltás megtagadásának joga

 • A betegnek mindig joga van visszautasítani bármilyen kezelést, beleértve a védőoltást is.
 • A kiskorúak oltásmegtagadását – még a szülők akarata ellenére is – az orvosnak alapvetően tiszteletben kell tartania.

Az orvos dokumentációs kötelezettsége

 • A megfelelő dokumentáció az orvos szerződéses másodlagos kötelezettsége. Ez szolgálja az orvost műhiba vádja esetén, és a pácienst a szakszerű orvosi ellátás biztosítása érdekében.
 • A veszélyeztetett betegek esetében fokozott dokumentációs kötelezettség áll fenn.

Az orvos személyes felelőssége oltási kár esetén

 • A szakorvosi protokoll bármilyen megszegése műhibának minősül.
 • Ha az orvos elmulasztja a kórtörténet felvételét az oltás előtt és ezért figyelmen kívül hagy egy ellenjavallatot, az súlyos műhibának minősül.
 • A páciens beoltása után az orvosoknak sürgősen tisztázniuk kell a trombózis/trombocitopénia gyanúját, nyomon kell követniük és esetleg szakorvossal kezelniük kell.
 • Tájékoztatási hiba az is, ha a (hibátlan) orvosi kezelés olyan kockázatot eredményez, amely a kezelésre jellemző lehet, de amelyről a pácienst előzetesen nem tájékoztatták.
 • A páciensre nem jellemző, nem egyértelmű panaszok esetén az orvosnak érdeklődnie kell a korábbi védőoltások meglétéről.
 • Az elévülési idő csak akkor kezdődik, amikor a beteg átfogóan tudomást szerez az orvos esetleges műhibájáról.
 • Alapvetően minden orvos személyesen felel a műhibájáért.
 • Elvileg az orvos is felelős a munkatársai által elkövetett hibákért.

A bizonyítékok megőrzése

 • Ajánlatos az oltás előtt és után vérvizsgálatot végeztetni, hogy esetleges vérrögökre utaló jeleket kapjunk.
 • Az oltóorvosoknak fel kell világosítaniuk az pácienseket, hogy a vérrögök kialakulása olyan szövődmény, amely nagy valószínűséggel előfordulhat, és szélsőséges esetben végzetes következményekkel járhat.
 • A korona-oltás előtt meg kell győződni az általános egészségi állapotról, különösen azok esetében, akiket a munkáltatójuk kényszerít az oltásra.
 • Az oltással kapcsolatos tisztázatlan haláleseteket az ügyészség részéről is tisztázni kell, ha felmerül a hiányos tájékoztatás és a páciens ügyének felülvizsgálati gyanúja.

Az oltás okozta károk és a német állam által nyújtott kártérítés

 • A kártérítést a himlőoltással vezették be, mivel az jelentős számú súlyos és nem ritkán maradandó egészségkárosodást okozott.
 • A himlő elleni védőoltás bevezetése után ötször annyi ember halt meg himlőben Angliában.
 • Az állammal szembeni esetleges kártérítési igény nem zárja ki az orvos személyes felelősségét.
 • Az oltási kár puszta állítása nem elegendő a kártérítési igény elismeréséhez. Az állam mindig azt fogja állítani, hogy a károsodás más okból következett be – még akkor is, ha a beteg egy órával az oltás után elhalálozik.
 • Egyetlen beteg sem számíthat arra, hogy oltási károsodás esetén bármilyen támogatást kap az államtól.
 • A korona-oltásokkal időlegesen összefüggő egészségkárosodás esetén meg kell fordítani a bizonyítási kötelezettséget a beteg javára: Eszerint az államnak kell bizonyítania, hogy a kár nem az oltáson múlik.
 • Az államnak feltétel nélkül vállalnia kell a pénzügyi és társadalmi felelősséget az oltásokkal kapcsolatos valamennyi egészségkárosodásért.

A vakcinázás büntetőjogi vonatkozásai

 • A német büntetőjog szerint minden orvosi beavatkozás a testi épség megsértésének minősül.
 • Csak a beteg tényleges beleegyezése szünteti meg a bűncselekményt.

Oltási kampány és a gyógyászati termékek reklámozásáról szóló törvény megsértése

 • A gyógyászati termékek reklámozásáról szóló törvény célja, hogy megakadályozza a betegek orvosi tudatlanságának és pszichológiai szorongásának tisztességtelen kihasználását.
 • A vényköteles gyógyszerek és így a vakcinák reklámozása is tilos.
 • A német szövetségi kormány, a szövetségi államok, a városok és mindenféle cégek reklámkampányai megsértik a gyógyászati termékek reklámozásáról szóló törvényt, általában többféleképpen is.Oltási kampány és a gyógyászati termékek reklámozásáról szóló törvény megsértése

Visszatekintés: A Robert Koch Intézet sötét múltja

1933 és 1945 között a Robert Koch Intézet, mint közegészségügyi kutatóintézet, szorosan részt vett a nemzetiszocialista erőszakpolitikában. Kutatási és tanácsadói tevékenységét készségesen a náci rezsim szolgálatába állította. Számos tudós támogatta a nemzetiszocialista hódító politikát, és aktívan élt a rendszer által kínált korlátlan kutatási lehetőségekkel. A szanatóriumokban és koncentrációs táborokban ösztönözték az emberkísérleteket, amelyek gyakran halálos kimenetelűek voltak, és maguk is elvégezték azokat. Több száz ember vesztette életét ezekben a kísérletekben…

 

Angela Merkel, 2020. április 9.

“Még ha egy napra javulnak is a számok, ez (a világjárvány) nem fog elmúlni, amíg nem lesz vakcinánk a lakosság immunizálására.”

 

Lothar H. Wieler, a Robert Koch Intézet elnöke, 2020 októbere

“Mindannyian feltételezzük, hogy a vakcinákat jövőre engedélyezik. Nem tudjuk pontosan, hogyan működnek, mennyire jól működnek, mire képesek, de nagyon optimista vagyok, hogy lesznek vakcinák.”

 

Angela Merkel, 2021. március 19.

“Minden (…) vakcina feltételes jóváhagyással rendelkezik. A feltételes engedélyezés során most először szerzünk tapasztalatokat azzal a kérdéssel kapcsolatban, hogy mi történik, ha ezt a vakcinát emberek millióinál alkalmazzák.”

!! Figyelmeztetés az orvosoknak !!!

 

Az egészségügy szakjogászaként és szakkönyvíróként ismét sürgős figyelmeztetést kell intéznem minden oltóorvoshoz:

■ Az orvosoknak azonnal és feltétel nélkül le kell állítaniuk a korona-oltásokat, ezek mind ellenjavalltnak minősülnek. A Robert Koch Intézet helyes állítása szerint a korona 99 százalékban enyhe lefolyású, a fertőzöttek mindössze 1 százalékánál alakul ki tüdőgyulladás. A tüdőgyulladás megfelelő kezeléssel gyógyítható, tehát nem halálos ítélet. A korona okozta halálozás kockázata bizonyítottan nem haladja meg a 0,2%-ot, ami minimális.

■ Az orvosoknak tisztában kell lenniük a vakcina súlyos mellékhatásainak és haláleseteinek súlyos kockázatával. Az orvosoknak tisztában kell lenniük a Paul Ehrlich Intézet biztonsági jelentéseivel és az EMA adatai alapján a Covid vakcinák súlyos mellékhatásairól szóló napi jelentésekkel Európában. Az orvosoknak tisztában kell lenniük azzal, hogy már 35 súlyos mellékhatásról számoltak be, amelyek közül 32 halálos kimenetelű is volt.

■ Az orvosoknak minden beteget tájékoztatniuk kell a gyorsított és feltételes engedélyezés óriási kockázatairól és a hosszú távú vizsgálatok hiányáról. Az orvosoknak tudniuk kell, hogy a genetikailag módosított vakcinákra elvileg rendkívül szigorú biztonsági óvintézkedések vonatkoznak.

■ Az orvosoknak tudniuk kell, hogy a 2020. július 15-i 2020/1043/EK rendelettel az EU minden biztonsági intézkedés alól felmentette a korona-vakcinák gyártóit. Az orvosoknak feltétlenül tájékoztatniuk kell betegeiket arról, hogy a korona-vakcinákról nem készültek biztonsági tanulmányok, így a vakcinákat nem tesztelték megfelelően.

■ Az orvosoknak nem szabad elfelejteniük, hogy már a sertésinfluenza sem volt világjárvány, ellentétben a média pánikkeltésével. Tudniuk kell, hogy a Pandemrix sertésinfluenza elleni vakcina sok fiatalnál csak hónapok múlva vezetett a gyógyíthatatlan alvásbetegséghez, a narkolepsziához. Az orvosoknak is emlékezniük kell a Contergan-katasztrófára.

■ Az orvosoknak kategorikusan és feltétel nélkül el kell utasítaniuk az oltást, tekintettel a minden embernél végzetes kockázat-haszon arányra. Ellenkező esetben kártérítési igények sokaságát kockáztatják, ha a védőoltás kockázatai a pácienseiknél jelentkeznek.

■ Ez még inkább vonatkozik a nagyon idős és súlyos beteg emberekre, valamint a várandós nőkre és a szoptató anyákra: ők még soha nem vettek részt oltási tanulmányban, és a védőoltás kockázatait soha nem vizsgálták az emberek ezen különösen veszélyeztetett csoportjaira vonatkozóan.

 

Az oltás abszolút kockázatos terület minden oltóorvos számára!

A felelős és becsületes orvosok legalább öt évet várnak, amíg meggyőző hosszú távú tanulmányok állnak rendelkezésre.

 

Beate Bahner, egészségügyi szakjogász

A “Korona-vakcinázás: Amit az orvosoknak és a betegeknek feltétlenül tudniuk kell” című könyv szerzője.

A Jogászok a Felvilágosodásért Egyesület tagja

Heidelberg, 2021. szeptember 6.